ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK - ELADÁS - HASZNÁLAT - SZOLGÁLTATÁSOK

 

1 - Tárgy és hatókör

1.1. A jelen Általános Értékesítési Feltételek célja a " FIDULINK®” vagy „SUXYS®” a FiduLink.com és aldomainjei üzemeltetői: SUXYS INTERNATIONAL® Limited, központi iroda: Burlington Tower, Business Bay Dubai Egyesült Arab Emírségek – SUXYS EUROPE Limited, Company 739284, Központi iroda: Black Church, ST. Mary's Place, Dublin 7, DO7 P4AX, Írország – SUXYS® LLC, székhely: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, Amerikai Egyesült Államok, („FIDULINK®”) (" FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" A .FIDULINK.com összes domainje és aldomainje »)

és ügyfelei (" Ügyfél "). Jelen Általános Kereskedelmi Feltételek alapján a FIDULINK.com különféle szolgáltatásokat nyújt az Ügyfélnek, például cégalapítást (" Társadalom "), (" Leányvállalat "), (" ág") és bizonyos kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat (" További szolgáltatások "), valamint a bankoknál vagy nem banki pénzügyi szolgáltatóknál vagy más szabályozott vagy nem szabályozott bankoknál és/vagy pénzügyi intézményeknél vagy intézményeknél történő számlanyitáshoz kapcsolódó segítségnyújtás a megfelelő joghatóságukban (" Számlanyitás vagy banki bevezetés »).

1.2. Ezek az Általános Kereskedelmi Feltételek szerves részét képezik a ÜGYFÉLSZOLGÁLAT et FIDULINK® nyomtatvány digitális aláírásával FIDULINK®, függetlenül attól, hogy online aláírták-e a megrendelés érvényesítésével egy FIDULINK.com platformon, vagy domainek és piactér vagy alkalmazások alatt, vagy papíron (" Szerződés ") PDF formátumban. A FIDULINK-el való szerződés megkötésével®, az Ügyfél elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket. Az árak listája és a szolgáltatások listája elérhető a FIDULINK.com webhelyeken, valamint a domainek és egyéb alkalmazások, valamint a MarketPlace alatt.

1.3. Minden egyéb általános feltétel, amely eltér a jelen Általános Kereskedelmi Feltételektől, ellentmond vagy kiegészíti a jelen Általános Kereskedelmi Feltételeket, kizárásra kerül a Szerződésből, kivéve, ha az Ügyfél és a FIDULINK.com között kifejezetten írásban állapodnak meg.

1.4. Jelen Általános Kereskedelmi Feltételek és bármely Szerződés közötti ellentmondás esetén a Szerződés rendelkezései irányadóak jelen Általános Kereskedelmi Feltételekkel szemben. Konfliktus esetén kapcsolatba léphet konfliktuskezelő szolgáltatásunkkal a következő címen: ügyvéd [@] fidulink.com. Ügyvédünk ellátja kérését.

1.5. A FIDULINK.com fenntartja magának a jogot, hogy bármikor azonnali hatállyal módosítsa az Általános Kereskedelmi Feltételeket anélkül, hogy a felhasználók értesítési kötelezettsége lenne. Az Ügyfelet ezekről a változásokról a FIDULINK.com oldalon a FiduLink.com blogon keresztül közzétett értesítéssel, hivatalos közzététellel tájékoztatják. A módosítások az Ügyfél által jóváhagyottnak tekintendők, kivéve, ha a FIDULINK.com az ügyvédi(@)fidulink.com-hoz intézett értesítés időpontjától számított négy héten belül írásos kifogást kap e tekintetben a székhelyére küldött eredeti levélben, amely igazolással nyugta a SUXYS International Limited Burlington Tower, Business Bay Dubai, Egyesült Arab Emírségek részére. Felhívjuk figyelmét, hogy az általános értékesítési és használati feltételek, illetve módosítások vagy frissítések megtagadása a szolgáltatások leállítását, valamint a FiduLink.com és a SUXYS összes szolgáltatásának teljes felfüggesztését vonja maga után.® eredeti levelének kézhezvétele után.

 

2 - A szolgáltatások tartalma és köre

Vállalat és kiegészítő szolgáltatások alapítása és irányítása

2.1. FIDULINK® cég, leányvállalat, fióktelep alapítási szolgáltatását nyújthatja az Ügyfélnek a FIDULINK oldalán közzétett listán meghatározott joghatósági területeken.® ( www.fidulink.com ) vagy annak platformjain (internet, mobilalkalmazás vagy táblagép alkalmazás, IOS alkalmazás, Android alkalmazás). FIDULINK® is szervezheti, akár a FIDULINK-hez kapcsolódó cégeken keresztül® vagy harmadik felek számára kiegészítő szolgáltatások nyújtása, például vagyonkezelők, vagyonkezelő részvényesek kijelölése, internetes kereskedői számla, céglogó, cégbélyegző, cégbélyegző, meghatalmazás, közjegyzői hitelesítés és apostille dokumentumokon , engedélykérelem, jóváhagyási kérelem, helyiségek keresése, személyzet keresése, partnerek keresése és minden egyéb szolgáltatás, amelyet a FIDULINK® és az ÜGYFÉL hasznosnak tartja az ügyfél cégének létrehozását vagy létrehozását. A „leányvállalatok” kifejezés a FIDULINK vonatkozásában azt jelenti®, a FIDULINK leányvállalata vagy holdingtársasága® vagy a holdingtársaság bármely más leányvállalata, ügyvédek, könyvelők, ügyvédek, közjegyzők és más FIDULINK-ügynökök®.

2.2. Minden kiegészítő szolgáltatást az Ügyfél és az érintett kiegészítő szolgáltató közötti külön megállapodás alapján nyújtunk, kivéve a pecséteket, bélyegeket és logókat, a közjegyző által hitelesített tanúsítványokat és az apostille-eket. 

2.3. A cégcsomag regisztrációjában szerepel: 4 részvényes, 2 igazgató, további részvényesek vagy igazgatók bejegyzési számlázás tárgyát képezik a joghatóságtól függően.

 

teljesítmény (MEGHATALMAZÁS)

Az ügyfél hatalmat ad a FiduLink.com-nak és az aldomaineknek, a SUXYS-nek® és képviselői, a FiduLink.com ügynökei, a FiduLink.com ügyvédei, a FiduLink.com könyvelői, a FiduLink.com partnerei a szerkesztéshez, szövegezéshez, közzétételhez, adminisztratív eljárásokhoz, közjegyzőkkel, könyvelőkkel, ügyvédekkel, bankokkal, banki és/vagy pénzügyi képviselettel való fizikai vagy elektronikus képviselethez intézmények és minden egyéb ügyintézés, okmányok és egyéb bejegyzések bevezetése, továbbítása a hatóságoknál, bankoknál, pénzintézeteknél, kereskedelmi kamaráknál, társasági kamaráknál társaságok vagy leányvállalatok vagy fióktelepek alapítására és/vagy alapítására, cég, leányvállalat megszüntetése vagy fióktelep, a társasággal, fiókteleppel, leányvállalattal kapcsolatos bármely változás. Ez a hatalom a megrendelés napján kezdődik és a fidulink.com által kínált szolgáltatások lejártával, azaz 365 nappal ér véget, és automatikusan megújul a szolgáltatások megújítása és a digitális megrendelés érvényesítése, valamint jelen általános feltételek elfogadása után. szolgáltatások értékesítése és felhasználása, valamint megújítása. Azonban a SUXYS® és a FiduLink.com fenntartja magának a jogot, hogy új meghatalmazást állítson fel arra az esetre, ha a hatóság az alapításra, vagy a cég alapítására, megváltoztatására vagy egyéb megszüntetésére vonatkozó változtatásokat kér az ügyfél és vállalkozása nevében. A felhatalmazást közjegyzővel és hágai apostille-val kell hitelesíteni.

 

Bankszámla I Banki vagy pénzügyi Bevezetés I E-pénztárca I Csere

2.3. FIDULINK® kérésre segítséget tud nyújtani az Ügyfélnek a banki vagy pénzügyi bevezetéssel, banknál, pénzforgalmi intézménynél, pénzintézetnél vagy nem banki szolgáltatónál, e-pénztárca szolgáltatónál történő számlanyitásban (“ Bank vagy intézmény "). Ebben az összefüggésben a FIDULINK® telephelylistát ajánlhat fel az Ügyfélnek, de az Ügyfél felelős a telephely kiválasztásáért az telephely elfogadásától függően, valamint az ügyfél és cége, leányvállalata, fióktelepe, iroda kereskedelmi képviselete (Good Standing, Tevékenységek, támogatás, helyiségek stb.). Az Ügyfél választhat egy telephelyet a FIDULINK által biztosított telephelyek listájáról® vagy harmadik fél telephelye (csak kérésre és annak biztosítéka nélkül, hogy a telephely elfogadja az ügyfél céges számlájának nyitását) az ügyfél és/vagy bankok és/vagy intézmények két kérésének és elutasításának keretén belül). Az olyan kiegészítő szolgáltatások sikeres megvalósítása, mint a hitelkártyák, banki csekkfüzetek vagy az internetbanki hozzáférés, nem garantált, és úgy kínáljuk, ahogy van, garancia nélkül. A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok által meghatározott legális célokra használható fel, és az ügyfél vállalja, hogy a tevékenységével és pénzeszközeinek eredetével kapcsolatos minden információt megad, valamint a bank vagy pénzintézet vagy a FIDULINK által kért egyéb kérdéseket vagy információkat.® és vagy más FiduLink-ügynökök vagy más FiduLink-partnerek, FiduLink ügyvédek, FiduLink könyvelők vagy más AML-megfelelőségi típusú ellenőrző ügynökök.

2.4 SUXYS® és a FiduLink.com nem kínál semmilyen Wallet vagy E-Wallet szolgáltatást, a www.FiduLink.com webhelyen és/vagy a domainek és más márkadomainek alatt található Wallet vagy E-Wallet szolgáltatások olyan szolgáltatást nyújtanak, amelyet felhatalmazott harmadik fél cégek kínálnak. csereszolgáltatások nyújtására, e-pénztárca – pénztárca … (E-Wallet Beszállító és Exchange Platform szakemberek számára kereskedelmi műveletek keretében) Label E-Wallet FiduLink néven. Az ügyfél elfogadja, hogy semmilyen esetben sem fordulhat a FiduLink.com és aldomainjei vagy a SUXYS ellen.® a FiduLink.com weboldalon található regisztrációs és bejelentkezési hivatkozással kapcsolatban. Az ügyfél kiüríti a FiduLink.com-ot és a SUXYS-t® az intézményekkel vagy más pénzügyi vagy banki intézményekkel folytatott vita esetén felmerülő bármely eljárásról, amelyhez az utóbbi kérésére bevezetőt kapott, az utóbbiak hitelesítésével a származási joghatóságukban szabályozott vagy nem szabályozott banki és/vagy pénzügyi intézményeivel .

 

3 - A szolgáltatások visszautasításának joga

FIDULINK.com és/vagy SUXYS® fenntartja magának a jogot, hogy indoklás vagy magyarázat nélkül megtagadja az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokat vagy azok egy részét, és semmilyen felelősséget nem vállal ezért az elutasításért. Semmilyen visszatérítés nem adható abban az esetben, ha a FIDULINK.com vagy az aldomainek vagy a SUXYS visszautasítják a szolgáltatásokat® vagy SUXYS ügynök® , Ügyvéd SUXYS®, Könyvelő SUXYS® ,SUXYS Partners® és egyéb AML-megfelelőségi típusú ellenőrző szerek. Ön a szolgáltatás megtagadása tárgyát képezi, felveheti a kapcsolatot jogi osztályunkkal a következő címen: lawyer(@)fidulink.com (Az e-mail nyelve csak angolul, a nem angol nyelvű kérelmek nem képezik semmilyen kezelés tárgyát ügyvédünknek a szolgáltatás ilyen jellegű felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért felelős része). A pénzmosás elleni (AML) ellenőrzés részeként kapcsolatba léphet a FiduLink.com megfelelőségi szolgálattal, valamint az aldomainekkel és a SUXYS-szel.® a compliance(@)fidulink.com címre küldött e-mailben a FiduLink.com szolgáltatásai és az aldomainek, a SUXYS szolgáltatásai átmeneti vagy végleges blokkolással járhatnak a cégek szolgáltatásai és egyéb társaságai® , FiduLink.com ügyvédek , FiduLink.com ügyvédek , FiduLink.com könyvelők , FiduLink.com lakóhelyi központ és más partnerek , FiduLink.com ügynökök és aldomainek. A FiduLink.com vagy a SUXYS felé helytelennek vagy akár fenyegetőnek ítélt verbális, írásbeli vagy fizikai viselkedéssel összefüggésben® vagy a FiduLink.com ügynökei, a FiduLink.com ügyvédei, a FiduLink.com könyvelői, a lakóhelyi központok és munkatársaik a szolgáltatások visszautasítását és/vagy a szolgáltatásokhoz és termékekhez való azonnali hozzáférés megtagadását eredményezik, költségtérítés lehetősége nélkül. Az internetes hálózatokon, weboldalakon, blogokon, internetes oldalakon, fórumokon, rádiókon, webtévéken, csatornákon, üzenetküldő szolgáltatásokon… és minden egyéb médián, képanyagon, televízión, audiovizuális kijelentéseken keresztül történő közzététel vagy terjesztés keretében, amelyet a FiduLink.com és/vagy a SUXYS rágalmazónak ítél.® a FiduLink.com vagy az aldomainek vagy a SUXYS felé® vagy FiduLink Agents® , FiduLink Ügyvédek® , Könyvelők FiduLink® , FiduLink beszedési megbízási központok® és az összes többi SUXYS partner és platform® és/vagy a FiduLink.com az ügyfél(ek) és a kiadvány(ok) vagy a nyilatkozat egyéb menedzserei, megjelenítői, házigazdái, szerzői, szerkesztői, illetve a kiadvány(ok) vagy a nyilatkozat szerkesztőinek lakóhelye szerinti országban büntetőeljárást von maga után, így az ügyfél fenntartás nélkül elfogadja személyes és teljes egyetemleges kezességvállalással korlátozza az igazságszolgáltatás és a védelem költségeit, valamint az üggyel kapcsolatos összes költséget, valamint korlátlanul és személyesen egyetemlegesen viseli a FiduLink.com és a SUXYS által követelhető károkat®  a rájuk vonatkozó egy vagy több, valamint a FiduLink.com vagy a SUXYS felé irányulók® vagy a FiduLink.com ügynökei, a FiduLink.com ügyvédei, a FiduLink.com könyvelői, a FiduLink.com telephelyi központjai összegre és időtartamra korlátozás nélkül, valamint a FiduLink.com vagy a SUXYS egyszerű kérésére® vagy a FiduLink.com menedzserek vagy ügynökök, a FiduLink.com ügyvédek, a FiduLink.com ügyvédek, a FiduLink.com könyvelők vagy a FiduLink.com székhelyközpontok és más FiduLink.com és SUXYS partnerek vagy beszállítók®.

 

4 - Tanácsadás

Bár FIDULINK® törekszik arra, hogy valós és pontos információkat nyújtson minden szolgáltatásáról, joghatóságáról, a társaságok jogi formáiról, adózási és egyéb, az Ön által választott joghatóságon belüli cégalapítással kapcsolatos információkról, a FiduLink.com-ról és az aldomainekről és a SUXYS-ről® nem ad más tanácsot, mint maguk a bíróságok által szabadon elérhető és rendszeresen közzétett információk, sem az ügyfélre vonatkozó (magánszemélyek adózása, jogi személyek adózása, offshore megállapodások, onshore-offshore megállapodások, magánszemélyek és társaságok adómentessége) vonatkozó információkat. elfogadja és tanúsítja, hogy nem kapott jogi vagy adózási tanácsot a FIDULINK.com-tól és/vagy aldomainektől vagy SUXYS-től® vagy FiduLink Agents® (FiduLink.com ügyvédek, FiduLink.com jogi tisztviselők, FiduLink.com könyvelők, FiduLink.com ügynökök és más FiduLink.com partnerek vagy FiduLink.com beszállítók) vagy bármely más intézmény vagy természetes vagy jogi személy a FiduLink.com és aloldallal kapcsolatban - domainek vagy SUXYS® . Az Ügyfél felelőssége, hogy minden szükséges jogi és adózási tanácsot megkapjon a Társaság megalakításával és működésével kapcsolatban az általa választott joghatóságon belül, és gondoskodjon arról, hogy a tevékenysége ne sértse az illetékes joghatóság jogszabályait. Az ügyfél elfogadja és vállalja, hogy cége létrejöttét követően gondoskodik cége megfelelő jogi, adózási és adminisztratív magatartásáról. Az ügyfél(ek) teljesen lemerítik a SUXYS-t® vagy a FiduLink.com vagy aldomainjei, a FiduLink.com ügynökei, a FiduLink.com ügyvédei, a FiduLink.com könyvelői és más FiduLink.com partnerei és a FiduLink.com beszállítói a joghatóság megválasztásával, a jogi forma megválasztásával és a választással kapcsolatos minden felelősség alól a cég nevéről, a társaság tevékenységének megválasztásáról, a vállalat vezetéséről, a vállalat és vezetőinek és más részvényeseinek és/vagy más beszállítóinak és/vagy közreműködőinek helyes adminisztratív és adózási magatartásáról, valamint minden egyéb okból vagy cselekményről kötelességszegés vagy az Ügyfél üzleti tevékenységének megfelelő irányításának elmulasztása miatt.

 

5 - Jogi célok

Az Ügyfél garantálja, hogy a Szerződésben biztosított jogait nem használja fel illegális, obszcén, erkölcstelen vagy rágalmazó célokra, és nem fogja lejáratni a FIDULINK-t® , SUXYS® , FiduLink.com ügyvédek, FiduLink.com könyvelők, FiduLink.com ügynökök, FiduLink.com üzleti központok, FiduLink.com partnerek és más FiduLink.com beszállítók bármilyen módon. Az Ügyfél semmilyen körülmények között nem használhatja vagy társíthatja a FIDULINK.com és a FiduLink.com Ügynökök, FiduLink.com Ügyvédek, FiduLink.com Könyvelők, FiduLink.com Üzleti Központok, FiduLink.com Partnerek és más FiduLink Beszállítók. com nevét egészben vagy részben, kereskedelmi célokra. Adott esetben FIDULINK® és vagy SUXYS®, FiduLink.com ügyvédek, FiduLink.com ügynökök, FiduLink.com könyvelők, FiduLink.com Business Center , FiduLink.com partnerek , beszállítók A FiduLink.com fenntartja a jogot, hogy együttműködjön bármely hivatalos nyomozó hatósággal a Ügyfél (Az ügyfél fenntartás nélkül elfogadja, hogy a FiduLink.com, SUXYS® , FiduLink.com ügynökök, FiduLink.com ügyvédek, FiduLink.com könyvelők, FiduLink.com partnerek és más beszállítók A FiduLink.com véget vet minden titoktartási megállapodásnak annak érdekében, hogy teljes körű együttműködést biztosítson azokkal a hatóságokkal, amelyek ezt a SUXYS-től kérnék.® vagy a FiduLink.com.)

 

6 - Pénzmosás és kellő gondosság

Az Ügyfél és partnerei, részvényesei, valamint a társaság vagy társaságok, leányvállalatok, fióktelepek alapításában felelős és részt vevő egyéb személyek kötelesek biztosítani a FIDULINK.com, a FiduLink.com ügynökök, a FiduLink.com ügyvédek, a FiduLink.com könyvelők, központok szolgáltatásait. A FiduLink.com üzletág, a FiduLink.com partnerek és más FiduLink.com beszállítók minden olyan információt, amelyet ez utóbbiak szükségesnek ítélnek annak biztosításához, hogy a Vállalat betartsa a pénzmosás elleni küzdelem és a kellő gondosság tekintetében alkalmazandó jogszabályokat. Az Ügyfél felelőssége annak biztosítása, hogy a FIDULINK számára megadott információk® helyesek, pontosak, ellenőrizhetők és jóhiszeműek. Az Ügyfél továbbá kijelenti a FIDULINK.com, a FiduLink.com ügynökök, a FiduLink.com ügyvédek, a FiduLink.com könyvelők, a FiduLink.com partnerek és más FiduLink.com beszállítók felé, hogy a Vállalatba bevitt áruk vagy pénzeszközök nem minősülnek sem közvetlenül, sem közvetve bűncselekményből vagy bármely más illegális tevékenységből származó bevétel. Annak érdekében, hogy a FIDULINK.com, a FiduLink.com ügyvédek, a FiduLink.com ügynökök, a FiduLink.com könyvelők, a FiduLink.com üzleti központok, a FiduLink.com partnerek és a FiduLink.com beszállítók eleget tudjanak tenni jogi kötelezettségeinek, az Ügyfél köteles a FIDULINK.com , a FiduLink.com ügyvédei, a FiduLink.com ügynökei, a FiduLink.com könyvelői, a FiduLink.com üzleti központjai, a FiduLink.com partnerei és a FiduLink.com beszállítói teljes körűen és azonnal tájékoztattak a gazdasági kedvezményezettet, a részvényeseket és a vállalati igazgatókat érintő bármely változásról. Az Ügyfél által megjelölt gazdasági kedvezményezettek a Szerződésben foglaltak szerint „nyomtatványt” vagy „elektronikus nyomtatványt” fizikailag vagy digitálisan aláírnak. Az Ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a FIDULINK.com, a FiduLink.com ügyvédeket, a FiduLink.com ügynököket, a FiduLink.com könyvelőket, a FiduLink.com üzleti központokat, a FiduLink.com partnereket és a FiduLink.com beszállítókat cége tevékenységének természetéről. a változtatásokra a FIDULINK.com, a FiduLink.com ügyvédek, a FiduLink.com ügynökök, a FiduLink.com könyvelők, a FiduLink.com üzleti központok, a FiduLink.com partnerek és a FiduLink.com beszállítók előzetes írásbeli hozzájárulása vonatkozik. Az ügyfélnek és a társaság részvényeseinek és egyéb haszonélvezőinek a cégalapítástól számított 30 napon belül személyazonosság-ellenőrzést kell végezniük a FiduLink.com megoldással. A személyazonosság ellenőrzése minden felhasználó számára kötelező. Az ügyfélnek AML- és KYC-ellenőrzést kell végrehajtania. Az ügyfél leállítja a FiduLink.com-ot és/vagy a SUXYS-t®, FiduLink.com Ügyvédek, FiduLink.com Ügynökök, FiduLink.com Könyvelők, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners és FiduLink.com Szállítók minden felelősséget, és vállalja, hogy nem alapít céget bármilyen csalás megállapítása céljából . A nemzeti vagy nemzetközi jogszabályoknak való megfelelés keretein belül a FiduLink.com és a SUXYS® , FiduLink.com ügyvédek, FiduLink.com ügynökök, FiduLink.com könyvelők, FiduLink.com üzleti központok, FiduLink.com partnerek és beszállítók A FiduLink.com kötelező pénzmosás elleni ellenőrzési és ellenőrzési eljárást ír elő ügyfelei számára: https:// Marketplace-FiduLink.com. Az ügyfél a csalás igazolása vagy felderítése keretében fenntartás nélkül, korlátlanul személyes és teljes közös kezességgel vállalja az igazságszolgáltatás és a védelem költségeit, valamint az üggyel kapcsolatos valamennyi költséget., igazolási, védekezési és egyéb költségek... és a FiduLink.com által vele kapcsolatban követelt károk viselése, valamint a FiduLink.com vagy a SUXYS felé fennálló károk viselése® , FiduLink.com ügyvédek, FiduLink.com ügynökök, FiduLink.com könyvelők, FiduLink.com üzleti központok, FiduLink.com partnerek és FiduLink.com beszállítók mennyiségi és időtartamkorlátozás nélkül, valamint a FiduLink.com vagy a SUXYS egyszerű kérésére® , FiduLink.com ügyvédek, FiduLink.com ügynökök, FiduLink.com könyvelők, FiduLink.com üzleti központok, FiduLink.com partnerek és FiduLink.com beszállítók.

 

7.) - Az ügyfél kötelezettségei

Az átvilágítással kapcsolatos igazoló okmányok rendelkezésre bocsátása különösen – a teljesség igénye nélkül – tartalmazhatja a személyazonosító okmányok eredeti hiteles másolatát, a 3 hónapnál nem régebbi tartózkodási igazolást, a banki utalványokat, a céges okmányok eredeti hiteles másolatát, valamint adott esetben hiteles fordítások eredeti példányai, közjegyzői hitelesítés, apostille és egyéb digitális tanúsítványok. Bármilyen tanúsítványt az alkalmazandó joghatóság követelményeinek megfelelően kell elkészíteni, valamint a FIDULINK.com, a FiduLink.com ügyvédek, a FiduLink.com ügynökök, a FiduLink.com könyvelők, a FiduLink.com üzleti központok, a FiduLink.com partnerek és a lehetséges utasítások szerint. FiduLink.com beszállítók. Az Ügyfél köteles az átvilágítási kötelezettség teljesítéséhez szükséges dokumentumokat a FIDULINK.com és , FiduLink.com Ügyvédek, FiduLink.com Ügynökök, FiduLink.com Könyvelők, FiduLink.com Business Centers , FiduLink szolgáltatások megkezdése előtt benyújtani. com Partnerek és FiduLink.com beszállítók , megfelelőségek és egyéb szolgáltatások vagy hatóságok, akik ezt kifejezetten kérik a FiduLink.com-tól vagy a SUXYS-től® vagy közvetlenül az ügyfél.  

Megjegyzés: Csak a lakóhely szerinti ország közjegyzőjének, a lakóhely szerinti város városházának, a nagykövetségeknek, a lakóhely szerinti város rendőrkapitányságának, a lakóhely szerinti ország ügyvédeinek (bizonyos feltételekkel) igazolásai fogadhatók el. Bármilyen dokumentumcsalás kísérlete vagy benyújtása, illetve nem megfelelő dokumentumok benyújtása a FiduLink.com szolgáltatásainak azonnali felfüggesztését vonja maga után.

 

8 - Díjak és fizetési feltételek

Általában

8.A.1.1 Az Ügyfél vállalja, hogy megrendeléskor megfizeti a FIDULINK.com, a FiduLink.com Ügyvédek, a FiduLink.com Ügynökök, a FiduLink.com Könyvelők, a FiduLink.com Business Centers, a FiduLink.com Partners és a FiduLink Beszállítók .com által igényelt díjakat. céges csomagját vagy egyéb szolgáltatásait. A FIDULINK.com díjtáblázata megjelenik a FIDULINK.com weboldalon közzétett díjlistában (www.fidulink.com és aldomainek és/vagy FiduLink Marketplace ® vagy SUXYS Apps®) és platformjai. A weboldalon és más alkalmazásokban említett költségeken túlmenően az Ügyfél tudomásul veszi, hogy meg kell térítenie minden felmerülő költséget, beleértve, de nem kizárólagosan, az igazgatói, részvényesek vagy titkárok közgyűlésének összehívásával vagy az ülésen való részvétellel felmerülő költségeket, az ülésen való összehívás vagy részvétel költségeit. a Társaság rendkívüli közgyűlése, az értesítés vagy nyilatkozat átirányításának elkészítésével kapcsolatos költségek és minden egyéb hasonló költség. A FIDULINK.com nem kezdi meg a végrehajtási szakaszt mindaddig, amíg a díjak teljes kifizetése meg nem történt.
Minden díj és díj a FIDULINK.com által megadott pénznemben fizetendő, a rendelkezésre álló pénznemek: GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, SEK, HKD, NOK, JPY , CHF , MXN, DKK, ILS, HUF, ZAR, ETH, BTC, EURS, SUXYS token, USDT (Átváltási árfolyam EUR pénznem alapján). Az Ügyfél nem jogosult díjakat és költségeket visszatartani a szolgáltatással, garanciával vagy felelősséggel kapcsolatos követeléseiből. Hasonlóképpen, az Ügyfél minden beszámítási joga kizárt. A FiduLink.com rendszeresen frissíti az árfolyamot a weboldalain, valamint a különböző piactereken és mobilalkalmazásokon.

8.A.1.2 Fizetés Bitcoinban.

FIDULINK® elfogadja a bitcoinban történő fizetést euróval, mint az átváltási valutával. Az ügyfél elfogadja, hogy a kriptoeszköz hirtelen csökkenése esetén a fizetés módosulhat. FIDULINK® fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a fizetést Bitcoin -ban.

8.A.1.3 Fizetés Ethereumban.

FIDULINK® elfogadja az Ethereumban történő fizetést euróval, mint az átváltási valutával. Az ügyfél elfogadja, hogy a kriptoeszköz hirtelen csökkenése esetén a fizetés módosulhat. FIDULINK® fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a fizetést az Ethereumban.

8.A.1.4 Fizetés a Western Union által.

FIDULINK® elfogadja a Western Union-ban történő fizetést euró átutalási valutával. Az ügyfél vállalja, hogy viseli a Western Union költségeit. FIDULINK ® fenntartja a jogot, hogy ne utasítsa vissza a Western Union általi fizetést. Csak Western Union fizetéseknél érhető el (bankiszámla-átutalási mód). (Csak vészhelyzet esetén érhető el az ügyfelek számára)

8.A.1.5 Fizetés MoneyGramban.

FIDULINK® elfogadja a MoneyGram-ban történő fizetést euró átutalási valutával. Az Ügyfél vállalja, hogy viseli a MoneyGram díjait. FIDULINK® fenntartja a jogot, hogy ne utasítsa el a MoneyGram fizetését. Csak MoneyGram fizetéseknél érhető el (bankszámlaátutalási mód). 

8.A.1.6 Fizetés USDT-ben.

FIDULINK® elfogad USDT-ben történő fizetéseket USD-vel, mint átváltási valutával. Az ügyfél vállalja, hogy viseli a csere és a FiduLink.com E-pénztárcájába történő átutalás költségeit. FIDULINK® fenntartja a jogot, hogy ne utasítsa el az USDT általi fizetést.

8.A.1.7 Fizetés euróban.

FIDULINK® elfogadja az euróban történő fizetést USD-vel váltási pénznemként. Az ügyfél vállalja, hogy viseli a csere és a FiduLink.com E-pénztárcájába történő átutalás költségeit. FIDULINK® fenntartja a jogot, hogy ne tagadja meg az EURS általi fizetést.

8.A.1.8 Fizetés SUXYS tokenben.

FIDULINK ® elfogadja a SUXYS tokenben történő fizetést USD-vel, mint átváltási valutával. Az ügyfél vállalja, hogy viseli a csere és a FiduLink.com E-pénztárcájába történő átutalás költségeit. FIDULINK® fenntartja a jogot, hogy ne utasítsa el a SUXYS Token fizetését.

 

A FiduLink.com nem kínál készpénzes fizetést. Az ügyfél elfogadja a fenti fizetési módok használatát online fizetése részeként vagy a FiduLink.com fiókjában.

 

Vállalat, leányvállalat, fióktelep alapítása és vezetése

8.2. Az éves díjakon felül a Megrendelőnek FIDULINK-et kell fizetnie® egyetlen átalányösszeg, amely lehetővé teszi a Társaság, fióktelep, leányvállalat létrehozását („alapítási költségek”). Az alapítási költségek joghatóságonként változnak, és magukban foglalják a Vállalat székhelyének (címének), rezidens ügynök biztosítását, valamint minden olyan dokumentumot, amely lehetővé teszi a Társaság teljes körű működését a regisztráció első napjától kezdve, nevezetesen: a tanúsítványt. a helyi nyilvántartás által kiadott bejegyzés; az állapotok; az igazgató kinevezésére és a részvények felosztására vonatkozó határozatot és a részvényjegy(ek)et.

Az éves díj egy átalánydíj, amelyet a Társaság regisztrációja vagy megújítása után évente kell megfizetni. Ezek magukban foglalják a Társaság fenntartását a joghatóság helyi törvényeivel összhangban, valamint a székhely megújítását, a bejegyzett ügynököt és az érintett joghatóság kormányzati díjait. Ezek a díjak nem téríthetők vissza.

Az Ügyfél felelős a FIDULINK.com felé minden egyéb adóért, például állami adókért, illetékekért, adókért és egyéb, harmadik feleknek fizetett kifizetésekért, valamint az igazgatók vagy a megbízott részvényesek díjaiért és átutalási kártalanításaiért, beleértve a kifizetéseket és minden indokolt külső költséget. .

Az Ügyfél tudomásul veszi a FIDULINK jogát® felülvizsgálja az éves díjakat. A díjszerkezetben bekövetkezett bármilyen változásról az Ügyfelet legalább egy hónappal a szolgáltatás megkezdése előtt értesíteni kell arra az időszakra vonatkozóan, amelyre a díj vonatkozik. Az Ügyfél fizetheti a FIDULINK-nek járó díjakat® érvényes Visa vagy MasterCard hitelkártya használatával, vagy banki átutalással. Azok az ügyfelek, akik a FIDULINK-hez továbbítanak® hitelkártya (vagy hasonló eszköz) mint fizetőeszköz adatai elfogadják, hogy a FIDULINK® megterheli hitelkártyáját a FIDULINK miatt járó díjak és/vagy költségek, adók és illetékek teljes összegével® a szolgáltatással és minden egyéb indokolt kifizetéssel, vagy saját zsebből történő kiadással kapcsolatban. Az Ügyfél azt is elfogadja, hogy a FIDULINK® a jelen Általános Feltételeknek és az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően mentheti és használhatja a kártyaadatokat.

8.2.1.A – Jogi cím megadása 

A FiduLink.com ügyfelenként tud jogi címet biztosítani a cég számára, ha ez benne van a csomagban, a joghatóságtól és a csomagoktól függően 3 hónap, 6 hónap, 12 hónap időtartamra. Az ügyfél vállalja a teljes felelősséget, valamint a FiduLink.com, a FiduLink.com üzleti központok, a FiduLink.com könyvelők, a FiduLink.com ügynökségek, a FiduLink.com partnerek és más FiduLink.com beszállítók használatának feltételeit. FiduLink.com, FiduLink.com ügynökök, FiduLink.com ügyvédek, FiduLink.com könyvelők, FiduLink.com partnerek és beszállítók A FiduLink.com fenntartja a jogot a csoportos beszedési megbízás megszüntetésére, ha az általános használati feltételeket nem tartják be. és a FiduLink.com szolgáltatásai fenntartás és értesítés nélkül. Az ügyfél elfogadja és kijelenti, hogy elolvasta és megértette a FiduLink.com általános értékesítési és szolgáltatási feltételeit. Az ügyfél elfogadja, hogy nem használhatja a FiduLink.com címeket a FiduLink.com értesítése és a FiduLink.com írásos hozzájárulása nélkül. Az ügyfél semmilyen esetben sem fogadhat ügyfeleket, partnereket, beszállítókat és egyéb találkozókat a székhelyén a FiduLink.com előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, nagy csomagokat és minden mást. A FiduLink.com vállalja, hogy a FiduLink.com által megadott címen értesíti az ügyfeleket a levél beérkezéséről az ügyfél cége nevében (kivéve a postai jóváírás fel nem töltése esetén). Az ügyfél elfogadja, hogy a FiduLink.com a FiduLink.com által nyújtott címszolgáltatások fizetési nem fizetésének 1. napjától a levélfogadási szolgáltatást felfüggeszti. Adminisztrációs ellenőrzés esetén az ügyfél vállalja, hogy a FiduLink.com által biztosítotttól eltérő helyet biztosít az adminisztrációnak és annak költségére, vagy irodát vagy privát tárgyalót bérel a FiduLink elérhetőségei keretein belül. .com . A FiduLink.com fenntartja a jogot, hogy megtagadja a tárgyalóterem vagy irodabérleti szolgáltatás nyújtását az ügyfélnek.

 

HATÁR- ÉS HITELKÁRTYA ÁLTAL KIFIZETETT KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

8.3. Ha az éves díj befizetése esedékes és esedékes a FIDULINK rendszeres számlázása ellenére® és ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy értesítse az Ügyfelet az ilyen jogsértésről, az Ügyfél beleegyezik abba, hogy a FIDULINK megterhelheti az Ügyfél kártyáját (betéti vagy jóváírási) bármilyen ilyen jellegű ki nem fizetett összegért, beleértve a cég megfelelő regisztrációs állapotának helyreállítására kiszabott büntetést vagy bírságot is. .

Ebben az esetben az Ügyfél azt is elfogadja, hogy a FIDULINK® a terhelés napjától számított 60 nap áll rendelkezésére az Ügyfél társaságára vonatkozó éves regisztrációs díjak befizetésére, és a nyilvántartási kötbérként megterhelt összeg magában foglalja a 60 napos várakozási idővel kapcsolatos további kötbért is.

Anonim bankkártyával történő fizetés esetén, illetve a bankkártya birtokosának nevének meg nem említése esetén az ügyfél vállalja, hogy bankszámlakivonatot ad, amelyen feltünteti a bankkártya számát, valamint a birtokos nevét és címét. . Abban az esetben, ha az ügyfél nem a kártyabirtokos, be kell nyújtania útlevelet és - 3 hónapos lakcímigazolást, valamint írásos visszaigazolást arról, hogy beleegyezik a vásárló és a megrendelésének kifizetésébe. 

8.4. AMENNYIBEN HARMADIK FÉL AZ ÜGYFÉL NEVÉBEN KÁRTYÁSFIZETÉST TÖRTÉNIK, AZ ÜGYFÉL GARANTÁLJA, HOGY A KÁRTYATULAJDONOS BEJELENTKEZÉS A FIZETÉSHEZ, VALAMINT A KÁRTYA HASZNÁLATÁHOZ ÉS A KÁRTYAADATOK FELDOLGOZÁSÁHOZ. ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK. AZ ÜGYFÉL KÖTELES A TULAJDONOSTÓL ALÁÍRÁSA ÉS A TULAJDONOSSÁGI NYILATKOZAT ELŐÍRÁSA MINTÁT AZ INFO (@) FIDULINK.COM E-mail-címen BESZEREZHETŐ.

 

Banki bevezetés

8.5. Az Ügyfél felelősséggel tartozik a FIDULINK felé® banki bevezetéssel és bankszámla nyitással kapcsolatos szolgáltatásainak nyújtására átalányösszeg. Ezek a jelentkezési díjak előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatók. A feldolgozási díjak GBP-ben, EUR-ban, USD-ben, CAD-ban, SGD-ben, NZD-ben, AUD-ban, PLN-ben, BTC-ben vannak kifejezve, az ügyfél választása szerint a FIDULINK platformokon.®. Az Ügyfél köteles az adminisztrációs díjat a FIDULINK előtt megfizetni® nem kezdi meg a szolgáltatás teljesítését és a telephely(ek)hez való kapcsolódást. Az Ügyfél az adminisztrációs költségeket a FIDULINK-nek fizetheti® érvényes Visa vagy MasterCard hitelkártya használatával, vagy banki átutalással. Azok az ügyfelek, akik a FIDULINK-hez továbbítanak® a hitelkártya, mint fizetőeszköz adatai elfogadják, hogy a FIDULINK® kérésre a futárszolgálat költségei mellett felszámítja hitelkártyájukat az általa választott fiók adminisztrációs díjának teljes összegéért.

 

Marketplace-FiduLink.com vagy App-FiduLink.com ügyfélfiók vagy MY-OFFICE Space

Az ügyfél elfogadja, hogy a FIDULINK® hozzon létre egy dedikált fiókot online rendeléskor. Az ügyfél elfogadja és biztosítja a FIDULINK-et® hogy a fiókjához való hozzáférés teljes biztonságát biztosítja. A FIDULINK minden felelősségét az ügyfél teljesíti® és SUXYS® gondatlanság esetén, valamint jelszava vagy belépési bejelentkezés lényeges biztonsági elemeinek be nem tartása esetén. A fiók megsértése vagy csalárd használat esetén az ügyfél elfogadja, hogy a FIDULINK® késedelem nélkül és minden ok nélkül blokkolja a hozzáférést ehhez a fiókhoz. Az ügyfél vállalja, hogy kizárólagos felelősséggel tartozik fiókja és hozzáférései biztonságáért, hogy csak ő rendelkezik jelszóval és bejelentkezési névvel.

Az ügyfél elfogadja személyes adatainak, például számláinak és egyéb ügyfélterületeinek tárolását a FiduLink.com és a SUXYS által®. Az ügyfél fenntartás nélkül elfogadja a FiduLink.com weboldalon közzétett szolgáltatási és biztonsági feltételeket (Olvassa el még: https://fidulink.com/policy-privacy/). Az ügyfél elfogadja, hogy a FiduLink.com és a SUXYS® bármikor megszüntethetik adataik tárolását anélkül, hogy ez utóbbit erről tájékoztatnák, és minden indoklás vagy értesítés nélkül. Az ügyfél a megrendelésének leadását és a FiduLink.com általi érvényesítést követően elfogadja vendég ügyfélfiókjának automatikus létrehozását vagy végleges ügyfélfiókká történő átalakítását. 

Az ügyfél a FiduLink.com oldalon, illetve domainek vagy Piactér vagy Alkalmazások alatt leadott megrendelésének érvényesítésekor elfogadja a jelen szerződés elektronikus aláírását (az általános értékesítési és felhasználási feltételek érvényesítésével és elfogadásával a rendelés leadásakor). az eredeti szerződés értéke. A megrendelés érvényesítésével elfogadja a szerződés elektronikus aláírásának használatát az eladási és felhasználási feltételek elfogadó rovatának érvényesítésével véglegesen és korlátlanul, és kijelenti, hogy elolvasta és megértette, valamint elfogadja az értékesítési és felhasználási feltételeket. A FiduLink.com és aldomainjei, valamint a piactér és az alkalmazások.

FiduLink.com és SUXYS® kérésre az ügyfél rendelkezésére bocsátani egy "MY-OFFICE Lite" helyet minden új cég, leányvállalat vagy fióktelep létrehozásához. Ez a terület tartalmazza a vállalat, leányvállalat vagy fióktelep létrehozásával kapcsolatos információkat, de ingyenes eszközöket is tartalmaz. Ezt a területet a FiduLink.com bármikor felfüggesztheti vagy deaktiválhatja, ha a használati feltételeket nem tartják be, vagy a FiduLink.com alapszabályát más módon nem tartják be. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy kérésére egy évre ingyenes hozzáférést kapott ehhez a privát és ingyenes területhez a FiduLink.com és a SUXYS oldalától.®. Az ügyfél kijelenti, hogy elolvasta és megértette, valamint elfogadja a használati szabályokat és feltételeket, valamint a FiduLink.com alapító okiratát, mielőtt a „MY OFFICE Lite” teréhez csatlakozna. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a terület kizárólagos birtokosa és felhasználója, és felmenti a FiduLink.com-ot és a SUXYS-t minden felelősség alól.® behatolás vagy rosszindulatú kapcsolat vagy egyéb adatszivárgás és jelszóvesztés esetén az ügyfél vállalja, hogy kizárólagos felelősséget vállal ezen ingyenes és privát terület biztonságáért, amelyet a FiduLink.com az ügyfél külön kérésére kínál.

FiduLink.com és SUXYS® arra törekszik, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztonságossá tegye különféle platformjait a rendelkezésére álló biztonsági eszközökkel, mint például a FiduLink.com és a SUXYS® elhárít minden felelősséget az ügyféladatok részleges vagy teljes elvesztése vagy esetleges hackerek vagy más bűnözői csoportok általi rosszindulatú terjesztése esetén elszenvedett károkért. A FiduLink.com azonban felhívja a figyelmet arra, hogy nem tárolunk érzékeny adatokat ügyfeleinkről vagy dokumentumokról online, és minden platformunkon 24/24 és 7/7 védelmi és felügyeleti szolgáltatásunk van. 

Igazgató kinevezése

8.6. Az Ügyfél hatalmat ad a FIDULINK-nek® és igazolja, hogy a FIDULINK-nek benyújtott megrendelőlap szerint a társaság igazgatójává kinevezendő valamennyi személy® és akik még nem írták alá a megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozatot, valóban beleegyeztek igazgatói megbízatásukba a társaság bejegyzésének időpontjában, és hogy az igazgatónak kinevezett minden természetes személy elérte a 18. életévét. Szintén igazolják, hogy az ügyintéző tájékozott beleegyezés tárgyát képezi kinevezésével és kötelezettségeivel kapcsolatban.

Igazgató kinevezése

8.6.1 Az Ügyfél hatalmat ad a FIDULINK-nek® és igazolja, hogy a FIDULINK-hez benyújtott megrendelőlap alapján a társaság igazgatójává kinevezendő valamennyi személy® és akik még nem írták alá a megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozatot, valóban beleegyeztek igazgatói megbízatásukba a társaság bejegyzésének időpontjában, és hogy az igazgatónak kinevezett minden természetes személy elérte a 18. életévét. Ezenkívül igazolják, hogy az igazgató tájékozott beleegyezés tárgyát képezi kinevezéséhez és kötelezettségeihez.

Titkár kinevezése

8.6.1 Az Ügyfél hatalmat ad a FIDULINK-nek® és igazolja, hogy a FIDULINK-hez benyújtott megrendelőlap szerint minden olyan személy, akit egy cég titkárává neveznek ki® (Kötelezettség és kötelező regisztráció kinevezett igazgatói szolgálat esetén), és akik még nem írták alá a megbízatás elfogadásáról szóló nyilatkozatot, valóban beleegyeztek titkári megbízatásukba a társaság bejegyzésének időpontjában, és hogy minden igazgatónak kinevezett természetes személy elérte a 18 éves kort. Ezenkívül igazolják, hogy a titkár tájékozott beleegyezés tárgyát képezi kinevezéséhez és kötelezettségeihez.

Egyéb közreműködő szolgáltatások

8.7. Az Ügyfél felelősséggel tartozik a FIDULINK felé® vissza nem térítendő átalányösszeg a harmadik fél szolgáltatókkal való kapcsolattartással vagy a harmadik fél szolgáltatóktól való ilyen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges segítségnyújtással kapcsolatos szolgáltatásaiért. Ezt az összeget kizárólag a FIDULINK költségeinek fedezésére gyűjtik®. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a FIDULINK® nem lesz részese az Ügyfél és a harmadik fél szolgáltató között létrejött szerződéses jogviszonynak. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a FIDULINK® valószínűleg üzleti bevezető prémiumot kap a külső szolgáltatótól abban az esetben, ha az Ügyfél elfogadja, és az Ügyfél kifejezetten lemond az ilyen díj visszaengedményezésének igényléséről.

9 - Kommunikáció és utasítások

Az ügyfél és a FIDULINK® utasításokat, értesítéseket, dokumentumokat vagy bármilyen más kommunikációt küldhetnek egymásnak postán, e-mailben, a FIDULINK erre a célra szolgáló internetes portálján keresztül® vagy faxon, TÁRGY, hogy FIDULINK® költségjelentéseket vagy díjakat e-mailben mellékletként küldhet. Az ügyfél és a FIDULINK® köteles bizonyítékként megőrizni minden utasítást, értesítést, dokumentumot vagy bármilyen egyéb közleményt. Minden kommunikáció a FIDULINK számára készült® központi irodájába vagy bármely más FIDULINK címre küldjük® bármikor írásban értesítette az Ügyfelet, és minden, az Ügyfélnek szánt kommunikációt az ő címére vagy bármely más olyan címre küld, amelyet az Ügyfél a FIDULINK-nek értesített.® bármikor írásban, különös tekintettel a poste restante utasítására, amelyet írásban kell jóváhagyni. A FIDULINK óta® szükség esetén bármikor kapcsolatba kell lépnie az Ügyféllel, az Ügyfél vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a FIDULINK-et® ha megváltoztatja a címét, e-mail címét vagy telefon/faxszámát. Abban az esetben, ha az Ügyfél minden FIDULINK szolgáltatást meg kíván szüntetni® egy adott vállalat vagy több vállalat esetében az e -mailben küldött felmondási értesítéseket el kell küldeni a címre info@fidulink.com .

10 - Adatfeldolgozás és adatvédelem

10.1. FIDULINK® olyan személyes adatokat fog feldolgozni, amelyek az Általános Adatvédelmi Rendelet (RGPD / GDPR) meghatározása szerint, és amelyek minden információt tartalmaznak egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre, más néven „érintettre”. Azonosítható természetes személy az a személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatokra, kapcsolati azonosítóra vagy egy vagy több, a fiziognómiára, fiziológiára jellemző tényező alapján. , e természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását.

Az adatfeldolgozás minden olyan műveletet vagy műveletek együttesét, amelyet automatizált vagy manuális személyes adatokkal végeznek, például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, helyreállítás, konzultáció, adaptáció vagy módosítás, felhasználás, továbbítás, továbbítás, terjesztés, törlés vagy megsemmisítés útján történő kommunikáció, valamint az adatok szolgáltatása, elrendezése vagy kombinálása, korlátozása vagy törlés.

A személyes adatok címzettjei közé tartoznak a FIDULINK csoport vállalatai® alvállalkozóként vagy kisegítőként, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó joghatóságokban lakóhellyel rendelkező ügynökök, informatikai és távközlési szolgáltatóink, más harmadik felek szállítói, beleértve azokat a bankokat, amelyeknek az Ügyfél kifejezetten bemutatni kívánta, nyilvános cégnyilvántartások vagy jogi hatóságok. Ezen közzétételek mindegyikét a GDPR -nak megfelelően tesszük közzé, és a harmadik felekkel fennálló kapcsolataink szerződéses jellegűek lesznek, amellyel mindkét fél aláveti magát a GDPR -kötelezettségeknek, például a titoktartási kötelezettségnek bárki számára, aki feldolgozza az érintettek személyes adatait.

Az ügyfél megismerésére („KYC”) vonatkozó kötelezettségek teljesítése és a szolgáltatások megfelelő nyújtásának biztosítása érdekében a kezelt adatok magukban foglalják az Ügyfél adatait, például vezeték- és vezetéknevet, állampolgárságot, születési időt, lakóhelyet és lakóhelyet. azonosítható személyek címe, útlevélszáma, útlevél érvényességi dátuma, elérhetősége, valamint ezen személyes adatot és az Ügyfél szolgáltatással kapcsolatos utasításait igazoló dokumentumok. A KYC folyamat a FiduLink.com oldalon elérhető KYC – AML alkalmazással történik.

Az Ügyfél köteles személyes adatait a FIDULINK-nél megőrizni® a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt frissíteni kell, és benyújtani a FIDULINK által előírt formanyomtatványokon minden igazoló dokumentumot a naprakész tartási kötelezettségével kapcsolatban.®.

10.2. FIDULINK® vagy a rezidens ügynök valószínűleg a FIDULINK nevében alvállalkozóként személyes adatokat dolgoz fel®, aki adott esetben továbbra is az adatkezelő marad. Az adatvédelmi szabályzatunkban további információkat találhat azokról a felekről, akikkel adatokat osztunk meg.

10.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a FIDULINK-en keresztül további információkat kaphat® vagy küldjön egy e -mailt a címre info@fidulink.com . Minden kommunikáció angol nyelven történik. A FIDULINK bármely más nyelvet is használhat® saját belátása szerint, csak az Ügyfél jóvoltából.

10.4. Az Ügyfél értesül arról, hogy joga van visszavonni a hozzájárulást. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, és a feldolgozás folytatásának jogszerűségét sem, ha a feldolgozást indokoló egyéb ok, például a jogi kötelezettségek teljesítése fennáll.

Az Ügyfél szavatosságot vállal a FIDULINK felé® hogy megszerezte minden olyan harmadik fél érintett teljes és teljes hozzájárulását, akinek személyes adatait a FIDULINK részére továbbítják® az Ügyfél által, és ez a hozzájárulás a FIDULINK által vagy azon keresztül történő feldolgozásra vonatkozik® ezen harmadik fél érintett személyes adatai szolgáltatásnyújtás vagy a prudenciális kötelezettségek betartása miatt.

10.5. FIDULINK®, igazgatói, alkalmazottai vagy ügynökei kötelesek az adatokat bizalmasan kezelni. Minden biztonsági óvintézkedés ellenére az adatokat, beleértve az e-mail kommunikációt és a személyes pénzügyi adatokat, illetéktelen harmadik felek láthatják az Ügyfél és a FIDULINK közötti átvitel során.®. A FIDULINK-el való kommunikáció céljából®, előfordulhat, hogy az Ügyfélnek harmadik fél által készített szoftvert kell használnia, beleértve, de nem kizárólagosan, a FIDULINK által használt protokollal kompatibilis adatbiztonsági protokollt támogató böngészőszoftvert®.

10.6. Az e klauzulával összefüggésben nyújtott információk az adatvédelem részleges bemutatását jelentik. Ezt részletesebben az erre a linkre elérhető adatvédelmi irányelvünkben fejtjük ki.

11 - Cselekvőképtelenség

Az Ügyfél viseli a személyével, ügyvédeivel vagy más harmadik felekkel kapcsolatos cselekvőképtelenségből eredő károk kockázatát, kivéve, ha ezt a cselekvőképtelenséget a FIDULINK.com vagy a SUXYS felé jelezték.® írásban vagy e-mailben (feltéve, hogy a FiduLink.com vagy a SUXYS e-mailben visszaigazolást kap® ).

12 - Felelősség

12.1. A konkrét rendelkezések sérelme nélkül a FIDULINK hibájából vagy mulasztásából eredő károkra®, annak igazgatóit, alkalmazottait vagy ügynökeit az Ügyfélnek kell viselnie, kivéve, ha a FIDULINK®, igazgatói, alkalmazottai vagy ügynökei súlyos gondatlanságot vagy csalást követtek el, vagy bármilyen más olyan felelősséget követtek el, amely a vonatkozó jogszabályok szerint nem zárható ki. FIDULINK® nem vállal felelősséget a mechanikai meghibásodás, sztrájk, internetes támadás, terrortámadás, természeti katasztrófa, járványkésleltetés vagy bármely, a személyzet tagja, a vezetőség vagy a gondnok feladatainak ellátása során elkövetett mulasztásért. 

12.2. Bármely más személy, rendszer, intézmény vagy fizetési infrastruktúra hibájából, meghibásodásából, gondatlanságából, cselekedetéből vagy mulasztásából eredő vagy közvetlenül vagy közvetve okozott kár az Ügyfelet terheli.

12.3. FIDULINK® nem vonható felelősségre, ha a Kiegészítő szolgáltatások nem valósíthatók meg. A FIDULINK felelőssége® a kiegészítő szolgáltatások tekintetében szigorúan a leányvállalatai vagy bármely harmadik fél kiválasztására, oktatására és felügyeletére korlátozódik.

12.4. Bármilyen kár vagy veszteség, amely postai, távíró, telex, fax, telefon és egyéb kommunikációs vagy szállítóeszköz használatából ered, és különösen a késedelemből, félreértésből, kárból, harmadik felek által okozott nem megfelelő bánásmódból vagy másolatok sokszorosításából eredő veszteség, az Ügyfél felelőssége, kivéve, ha a FIDULINK® súlyos gondatlanságot követett el.

12.5. FIDULINK® nem vonható felelősségre a Szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítéséhez szükséges kommunikációs eszközök valamelyikének meghibásodása esetén, vagy a Szerződésben biztosított szolgáltatások keretében beérkező levélért vagy hívásért. FIDULINK® nem vállal felelősséget az utasítások használatából vagy faxolásából eredő veszteségekért vagy károkért, beleértve azt is, ha az átvitel sikertelen, hiányos vagy elveszett.

12.6. Bankszámlanyitás konkrét esetben FIDULINK® a Bank és az Ügyfél kapcsolatában harmadik félként jár el. Ezért FIDULINK® semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a Bank és az Ügyfél közötti kapcsolatért. FIDULINK® nem rendelkezik cselekvési jogkörrel, és nem állítja, hogy a Bank alkalmazottjaként, képviselőjeként vagy vezetőségének tagjaként jár el, és / vagy a nevében aláírja, vagy bármilyen felelősséget vállal a bank nevében.

13 - A szolgáltatások időtartama, megszüntetése és felfüggesztése

Általában

13.1. Bármely szerződés a megjelölt időtartamra szól, majd automatikusan meghosszabbodik a kezdeti időtartam hosszával megegyező, egymást követő időszakokra. Minden egyéb vonatkozásban minden Szerződés automatikusan megújul ugyanazokkal a feltételekkel. FIDULINK® vagy az Ügyfél bármely szerződést felmondhat az ott említett időtartamra, vagy bármely meghosszabbítási vagy megújítási időszak végére, legalább két hónapos felmondási idővel írásban értesítve a másik felet. A felmondás nem érinti a félnek a felmondást megelőzően felmerülő jogait vagy kötelezettségeit, vagy a felmondást megelőzően elkövetett cselekmények vagy mulasztások miatt. Az azonnali okokból történő felmondás joga fenntartva.

13.2. Ha az Ügyfél megsérti a vonatkozó törvényeket vagy a jelen Általános Értékesítési és Felhasználási Feltételeket és/vagy Általános Feltételeket, FIDULINK.com vagy SUXYS® azonnali hatállyal felmondhat bármely Szerződést és szolgáltatást, beleértve a FIDULINK-hez kapcsolt vállalatok által nyújtott kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Szerződést is.® vagy harmadik felek által. Ebben az esetben az Ügyfélnek minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy a megszűnést követően bármely Vállalatnál megüresedett pozíciót pótoljon, és kifejezetten megállapodnak abban, hogy a FIDULINK® nem vállal felelősséget az azonnali felmondásból eredő károkért.

Társaság alapítása és vezetése

13.3. A Társaság működésére vonatkozó bármely szerződés egy teljes évig érvényes. Abban az esetben, ha a Megrendelő felmondja a szerződést, vagy a FIDULINK-t kéri® a Társaság ügyvezetésének más ügynökre vagy céges szolgáltatóra történő átruházása vagy a cég, a FIDULINK felszámolása® nem ruházja át és nem számolja fel a Társaságot addig, amíg az összes fennálló kifizetés, költség és / vagy díj (beleértve, de nem kizárólagosan a kormányzati adókat, illetékeket, adókat és egyéb kifizetéseket harmadik félnek, valamint az igazgatókhoz vagy megbízott részvényesekhez kapcsolódó költségeket és átutalási díjat tartalmaz) 750,00 euró összegben) teljes egészében kifizették.

Amint a Társaságot bejegyezték és bejegyezték a megfelelő joghatóságban, az Ügyfél megbízási szerződés aláírását vállalja. Ellenkező esetben FIDULINK® fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja az Ügyfélnek a Társasághoz kapcsolódó szociális dokumentumok továbbítását, mindaddig, amíg a fent említett megbízási szerződést az Ügyfél nem írja alá.

Az Ügyfél az alapítási költségek teljes visszatérítését kapja, csökkentve a futárköltséggel, ha az alábbi három feltétel teljesül: (i) FIDULINK® nem tud céget létrehozni az Ügyfél számára ÉS (ii) FIDULINK® megkapta az Ügyfél által megfelelően kitöltött összes szükséges dokumentumot, beleértve a svájci bankok egyedi utasításai szerint hitelesített érvényes Ügyfél személyazonosító okmányának másolatát, valamint a FIDULINK által az Ügyféltől kért minden egyéb dokumentumot.®, mint például különösen a 3 hónapnál nem régebbi közüzemi számlák, önéletrajz és egy banktól származó referencialevél ÉS (iii) a visszatérítés iránti kérelmet az alkotmányozási díj Ügyfél általi megfizetésétől számított 60 napon belül nyújtják be.

Bankszámla nyitása

13.4. A szolgáltatás a számla Bank általi megnyitásával ér véget, és ezt követően minden kapcsolat létrejön az Ügyfél és a Bank között.

Bármely Ügyfél dönthet úgy, hogy a bankszámlanyitási kérelmét követő 3 naptári napon belül visszavonja kérelmét. Az Ügyfél a futárköltségekkel csökkentett beállítási díjat teljes mértékben visszakapja, ha az alábbi három feltétel teljesül: (i) A Bank a FIDULINK közreműködésével®, nem tud ÉS (ii) FIDULINK fiókot nyitni az Ügyfél számára® vagy a Bank megkapta az Ügyfél által megfelelően kitöltött összes szükséges okmányt, beleértve az Ügyfél érvényes személyazonosító okmányának másolatát, amelyet a svájci bankok gondossági kötelezettségére vonatkozó Egyezmény pontos utasításai szerint hitelesítettek, valamint a kért dokumentumokat. az Ügyféltől a FIDULINK által®, mint például, de nem kizárólagosan, a hitelkártya -számlakivonatok, a közüzemi számlák, a munkaszerződés, az alapító okirat vagy a pénzeszközök gazdasági eredetének egyéb bizonyítéka. Ez az egyetlen eset, amikor visszatérítést kínálnak. Bármilyen okból nem nyújtunk visszatérítést, ha az ügyfél úgy dönt, hogy 3 naptári nap elteltével törli kérését.

Visszatérítés módja

13.5. Bármilyen visszatérítés csak a SUXYS blokkláncon keresztül történhet.® és a FiduLink.com és aldomainek és/vagy SUXYS által használható digitális tokenben® vagy a SUXYS TOKEN® (legyen óvatos, minden visszatérítés a SUXYS Token értékének megfelelően történik® a kérés időpontjában és a SUXYS általi elfogadás függvényében® és vagy FIDULINK.com és aldomainek. 

14 - Elválaszthatóság

Ha az itt található valamelyik záradék bármely írott törvény alapján azzá válik vagy válhat, vagy egy bíróság, közigazgatási szerv vagy bármely illetékes bíróság jogellenesnek, érvénytelennek, tiltottnak vagy végrehajthatatlannak tartja, akkor az ilyen záradék működésképtelennek tekintendő. jogellenesség, semmisség, érvénytelenség, tiltás vagy alkalmazhatatlanság mértékéig. A többi záradék érvényben marad.

15 - FiduLink.com Charta és aldomainek I A Charta 10 alapelve

A felhasználó, valamint az igazgatók, részvényesek, partnerek megerősítik, hogy elolvasták és elfogadják a FiduLink.com alapszabályát, és elfogadják annak tiszteletben tartását, azzal a büntetés terhével, hogy szolgáltatásaikat a SUXYS nevében és minden indoklás nélkül felfüggesztik és/vagy deaktiválják.® vagy FIDULINK.com és aldomainek; 

1 – Soha ne nyújtson illegális szolgáltatásokat vagy termékeket a FIDULINK.com szolgáltatásait létrehozott vagy használó vállalatnak. 2 – Maradjon professzionális és udvarias minden körülmények között a FIDULINK ügynökökkel®. 3 – Soha ne engedje, hogy más személy használja FIDULINK-fiókját® vagy SAJÁT IRODÁM a hálózathoz való csatlakozáshoz. 4 – Soha ne használja a FIDULINK szolgáltatásait® nem a FIDULINK szolgáltatásban regisztrált cég számára®. 5 – Soha ne kezdje meg a cég tevékenységét anélkül, hogy meg nem kapta volna a hivatalos dokumentumokat vagy a szolgáltatás aktiválását a FIDULINK-től®. 6 – 48 órán belül nyújtson be minden szakmai vagy személyes dokumentumot, amelyet a FIDULINK® megkérdezhetnéd. 7 – Legkésőbb 1 hónappal a FIDULINK szolgáltatásainak vége előtt újítsa meg cégét vagy szolgáltatásait®. 8 – Soha ne adjon át olyan dokumentumot, amelyet bármilyen módon megjavítottak. 9 – Soha ne változtasson elérhetőségi adatokat (cím, telefon stb.) a FIDULINK.com tájékoztatása nélkül. 10 – Soha ne használja a FIDULINK.com szolgáltatásait vagy termékeit adó-, adminisztratív, pénzügyi csalások létrehozására vagy megállapítására…

16. Feladat

Szolgáltatásainak teljesítéséhez a FIDULINK® fenntartja a jogot, hogy alvállalkozókat alkalmazzon, akik a felügyelete alá tartoznak: ügyvédek, jogászok, könyvelők, okleveles könyvelők, közjegyzők, könyvvizsgálók és a FiduLink.com hálózat egyéb társasági ügynökei. Az Ügyfél Szerződésből eredő jogai és kötelezettségei csak a FIDULINK.com írásos hozzájárulásával ruházhatók át harmadik félre.

17. Alkalmazandó jog 

A jelen Megállapodásra a SUXYS International Limited letelepedése szerinti joghatóságában hatályos törvények vonatkoznak, és azokkal összhangban jött létre. A felek között a Szerződéssel, a FiduLink.com értékesítésének és használatának általános feltételeivel kapcsolatban felmerülő nézeteltérések, beleértve a szerződés megkötésével, érvényességével vagy megszűnésével kapcsolatos kérdéseket, a központi iroda kizárólagos illetékességi körébe tartoznak. a SUXYS International Limited.

 

melléklet 1 - 1 - A. Szolgáltatások nem nyújtása az alábbi joghatóságok állampolgárai számára (01. 01:2023): 

A FiduLink.com semmilyen szolgáltatást nem tud nyújtani a következő joghatóságok állampolgárai számára: Afganisztán, Irán, Észak-Korea, Pakisztán, Szudán. Ez a lista a FiduLink.com értesítése nélkül hozzáadható vagy eltávolítható bizonyos joghatóságokból.  

 

melléklet 2 - 1 - A. Az alábbi hitelkártyás fizetési limit (27. 04:2023): 

A FiduLink.com 499,00-től nem kínál 27 € feletti bankkártyás fizetést új ügyfeleknek. Minden 04 € euro feletti vagy ennek az összegnek megfelelő devizában történő fizetés esetén az ügyfél által választott 2023 pénznemben lehet banki átutalással fizetni SEPA átutalással vagy SWIFT, USDT, Bitcoin, Ethereum átutalással. A 499,00 eurót meghaladó vagy azzal egyenértékű összegek fizetési funkciója csak a FiduLink.com* által már ismert ügyfelek számára lesz elérhető.

 

Legutóbbi frissítés: 27., 04:2023. 

Lefordítja ezt az oldalt?

fidulink

SZÜKSÉGES FIDULINK DOKUMENTUMOK

A folytatáshoz adjon meg egy számot.
ÁFA mértéke
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
ÁFA hozzáadása
Az áfa eltávolítása

Nettó összeg (ÁFA nélkül)

Bruttó összeg (ÁFA-val)

Számítás a következők alapján:

Domain elérhetőségének ellenőrzése

betöltés
Kérjük, adja meg új pénzintézetének domainnevét
Kérjük, ellenőrizze, hogy Ön nem robot.

online bankkártyás fizetés fidulink online cégalapítás online vállalati fidulink létrehozása

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 26,452.09 1.60%
Ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,845.41 1.45%
póráz
Tether (USDT) $ 1.00 0.02%
BNB
BNB (BNB) $ 262.84 4.47%
usd-érme
USD érme (USDC) $ 1.00 0.07%
XRP
XRP (XRP) $ 0.521505 1.68%
tét-éter
Staked Ether (STETH) olvasása $ 1,843.65 1.56%
Cardano
Cardano (ADA) $ 0.326528 4.03%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.068063 0.56%
Solana
Bal (BAL) $ 18.75 6.12%
matic-hálózat
Sokszög (MATIC) $ 0.778451 2.23%
tron
TRON (TRX) $ 0.077491 0.23%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 88.09 2.48%
polkadot
Pöttyös (DOT) $ 5.01 2.60%
binance usd
Binance USD (BUSD) $ 1.00 0.16%
lavina-2
Lavina (AVAX) $ 13.93 3.77%
Shiba inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000008 0.86%
gyerünk
Gyerünk gyerünk) $ 1.00 0.17%
becsomagolt-bitcoin
Becsomagolt Bitcoin (WBTC) $ 26,544.11 1.02%
kicserélni
Unswap (UNI) $ 4.62 2.16%
leo jelző
LEO token (LEO) $ 3.52 0.07%
láncszem
Láncszem (LINK) $ 5.99 2.35%
világegyetem
Cosmos Hub (ATOM) $ 9.58 4.20%
OKB
OKB (OKB) $ 44.56 1.56%
monero
Monero (XMR) $ 143.85 1.47%
a nyílt hálózat
Toncoin (TON) $ 1.66 0.07%
ethereum klasszikus
Ethereum Classic (ETC) $ 16.98 1.54%
csillag-
Stellar (XLM) $ 0.087211 2.00%
Bitcoin-pénztári
Bitcoin Cash (BCH) $ 111.77 0.81%
igaz usd
TrueUSD (TUSD) $ 1.00 0.29%
read-dao
DAO (LDO) olvasása $ 2.18 8.18%
internet-számítógép
Internet számítógép (ICP) $ 4.16 4.04%
fájlérmék
Filecoin (FIL) $ 4.13 4.61%
kvantum-hálózat
Mennyiség (QNT) $ 110.99 4.81%
elfér
Aptos (APT) $ 7.73 3.81%
crypto-com-lánc
Kronos (CRO) $ 0.059356 0.86%
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.048454 2.26%
választottbíróság
Arbitrázs (ARB) $ 1.13 3.04%
vechain
VeChain (VET) $ 0.017821 4.02%
közel
NEAR protokoll (NEAR) $ 1.41 4.49%
Apecoin
Apecoin (Ape) $ 2.90 2.55%
a-gráf
A grafikon (GRT) $ 0.114053 2.27%
standard paxos
Pax dollár (USDP) $ 0.999153 0.14%
kifejezés
Frax (FRAX) $ 0.999657 0.44%
eos
EOS (EOS) $ 0.886496 0.42%
rakéta-medence
Rakéta medence (RPL) $ 47.47 1.94%
a-homokozó
A homokozó (SAND) $ 0.488288 4.53%
blockstack
Verem (STX) $ 0.656894 1.97%
algorand
Algorand (VALAMI) $ 0.123935 7.42%
elrond-erd-2
MultiversX (EGLD) $ 35.08 3.13%