WWW.FIDULINK.COM > Felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

AZ ELADÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Általános kereskedelmi feltételek

 1. Cél és hatály

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek a Fidulink által a Suxys Ltd (" FIDULINK ") és ügyfelei (" Ügyfél "). Ezen Általános Kereskedelmi Feltételek alapján a FIDULINK különféle szolgáltatásokat nyújt az Ügyfélnek, például vállalatok alapítását (" Társadalom ") és bizonyos kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat (" További szolgáltatások "), valamint segítséget nyújt a bankoknál vagy nem banki pénzügyi szolgáltatóknál történő számlanyitáshoz (" Bankszámla nyitása »).

1.2. Ezek az Általános Szerződési Feltételek az Ügyfél és a FIDULINK között az online vagy papíron aláírt FIDULINK űrlap aláírásával kötött bármely szerződés szerves részét képezik (" Szerződés "). A FIDULINK-val kötött szerződés megkötésével az Ügyfél elfogadja ezeket az Általános Kereskedelmi Feltételeket. Az árak és a szolgáltatások listája a FIDULINK weboldalon érhető el ( www.fidulink.com ).

1.3. Minden egyéb általános feltétel, amely ettől az Általános Kereskedelmi Feltételektől eltér, ellentmond vagy kiegészíti, kizárásra kerül a Szerződésből, kivéve, ha az Ügyfél és a FIDULINK kifejezetten írásban kifejezetten ettől eltérően rendelkezik.

1.4. A jelen Általános Kereskedelmi Feltételek és bármely Szerződés közötti ellentmondás esetén a Szerződés rendelkezései elsőbbséget élveznek az Általános Kereskedelmi Feltételekkel szemben.

1.5. A FIDULINK fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket azonnali hatállyal bármikor módosítsa. Az Ügyfelet írásbeli értesítéssel tájékoztatjuk ezekről a változásokról. A módosításokat az Ügyfél jóváhagyottnak tekinti, kivéve, ha a FIDULINK az értesítéstől számított négy héten belül írásbeli kifogást kap e tekintetben.

 1. A szolgáltatások tartalma és köre

Vállalat és kiegészítő szolgáltatások alapítása és irányítása

2.1. A FIDULINK cégalapítási szolgáltatást nyújthat az Ügyfélnek a FIDULINK webhelyén közzétett listán ( www.fidulink.com ). A FIDULINK - akár a FIDULINK leányvállalatai, akár harmadik felek útján - megszervezheti a kiegészítő szolgáltatások nyújtását, például bizalmi igazgatók, megbízott részvényesek kinevezését, internetes kereskedői fiókot, céglogót, bélyegzőt társaság, cégbélyegző, meghatalmazás, közjegyző által hitelesített igazolás és apostille a dokumentumokon. A „kapcsolt társaságok” kifejezés a FIDULINK vonatkozásában a FIDULINK leányvállalatát vagy holdingtársaságát, vagy a holding bármely más leányvállalatát jelenti.

2.2. Minden kiegészítő szolgáltatást az Ügyfél és az érintett kiegészítő szolgáltató közötti külön megállapodás alapján nyújtunk, kivéve a pecséteket, bélyegeket és logókat, a közjegyző által hitelesített tanúsítványokat és az apostille-eket.

Bankszámla nyitása

2.3. A FIDULINK segítséget nyújthat az Ügyfélnek abban, hogy számlát nyisson egy banknál vagy nem banki pénzügyi szolgáltatónál (" Bank "). Ebben az összefüggésben a FIDULINK felajánlhatja az Ügyfélnek a Bankok listáját, de a Bank kiválasztásáért az Ügyfél felel. Az Ügyfél választhat bankot a FIDULINK által biztosított bankok listájából vagy egy harmadik fél bankját. A további szolgáltatások, például a hitelkártyák, a csekkfüzetek vagy az internetes banki hozzáférés sikeres megvalósítása nem garantált, és a jelenlegi és garancia nélküli felajánlásokat kínálják. A szolgáltatást csak az alkalmazandó jogszabályok által meghatározott törvényes célokra lehet felhasználni.

 1. A szolgáltatások megtagadásának joga

A FIDULINK fenntartja a jogot arra, hogy indoklás és magyarázat nélkül visszautasítsa az Ügyfél számára kínált szolgáltatásokat vagy azok egy részét, és semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé az elutasításért.

 1. Jogi Tanács

Bár a FIDULINK arra törekszik, hogy minden szolgáltatásáról valósághű és pontos információkat szolgáltasson, jogi tanácsot nem nyújt. Az Ügyfél felelőssége biztosítani, hogy minden szükséges jogi és adótanácsot megkapjon a Társaság alapításával és működésével kapcsolatban, valamint annak biztosítása, hogy a tevékenységek ne sértsék a bármely illetékes joghatóság törvénye.

 1. Jogi célok

Az Ügyfél garantálja, hogy a Szerződésben biztosított jogokat nem használja fel illegális, obszcén, erkölcstelen vagy rágalmazó célokra, és semmilyen módon nem fogja hitelteleníteni a FIDULINK-ot. Az Ügyfél semmilyen körülmények között nem használhatja vagy társíthatja a FIDULINK nevét részben vagy egészben kereskedelmi célokra. Adott esetben a FIDULINK fenntartja a jogot, hogy együttműködjön bármely hivatalos nyomozó hatósággal az Ügyfél elleni jogsértés állítása esetén.

 1. Pénzmosás és átvilágítás

Az Ügyfél minden olyan információt megad a FIDULINK-nak, amelyet ez utóbbi szükségesnek tart annak biztosítása érdekében, hogy a Társaság betartsa a pénzmosás és az átvilágítás elleni küzdelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat. Az Ügyfél felelőssége annak biztosítása, hogy a FIDULINK részére átadott információk helyesek legyenek. Az Ügyfél kijelenti továbbá a FIDULINK-nak, hogy a Társaságba behozott áruk vagy pénzeszközök sem közvetlenül, sem közvetve nem képezik bűncselekményből vagy más törvénytelen tevékenységből származó jövedelmet. Annak érdekében, hogy a FIDULINK teljesíthesse jogi kötelezettségeit, az Ügyfél teljes körűen és gyorsan tájékoztatja a FIDULINK-t a gazdasági kedvezményezettet, a részvényeseket és a társaság igazgatóit érintő minden változásról. Az Ügyfél által megjelölt gazdasági kedvezményezettek aláírják az A formanyomtatványt, amint azt a Szerződés előírja. Az Ügyfél haladéktalanul tájékoztatja a FIDULINK-ot cége tevékenységének jellegéről, és minden változás a FIDULINK előzetes írásbeli beleegyezésétől függ.

 1. Az ügyfél kötelezettségei

A kellő gondosságra vonatkozó igazoló dokumentumok különösen a teljesség igénye nélkül tartalmazhatják: a személyazonosító okmányok hitelesített eredeti példányait, a 3 hónapnál rövidebb idejű lakóhely igazolását, banki referencia leveleket, a dokumentumok hitelesített eredeti példányait cégek, valamint adott esetben hiteles fordítások eredeti példányai. Minden tanúsítványt az alkalmazandó joghatóság követelményeinek és a FIDULINK utasításainak megfelelően kell elkészíteni. Az Ügyfél köteles a FIDULINK szolgáltatások megkezdése előtt benyújtani az átvilágítási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges dokumentumokat.

 1. Díjak és fizetési feltételek

Általában

8.1. Az Ügyfél vállalja a FIDULINK által igényelt díjak megfizetését. A FIDULINK díjtáblázata megjelenik a FIDULINK webhelyén közzétett díjlistában (www.fidulink.com ). Az oldalon feltüntetett költségek mellett az Ügyfél tudomásul veszi, hogy meg kell térítenie az összes felmerült költséget, beleértve - de nem kizárólag - az igazgatók, részvényesek vagy titkárok összehívása vagy azokon való részvétel során felmerült költségeket, az összehívás vagy részvétel a Társaság rendkívüli közgyűlésén, az értesítés vagy nyilatkozat továbbításának előkészítésével kapcsolatos költségek és minden egyéb hasonló költség. A FIDULINK csak a díjak teljes befizetése után kezdi meg a végrehajtási fázist.
Minden díjat a FIDULINK által kijelölt pénznemben kell fizetni, amely általában euró. Az Ügyfél nem jogosult visszatartani a díjakat és kiadásokat a szolgáltatással, garanciával vagy felelősséggel kapcsolatos panaszokat követően. Hasonlóképpen ezennel kizárják az Ügyfél részéről a beszámítás jogát.

Társaság alapítása és vezetése

8.2. Az éves költségeken felül az Ügyfélnek egy egyszeri összeget kell fizetnie a FIDULINK-nak a Társaság létrehozásának lehetővé tétele érdekében („alapítási költségek”). Az alapítási díjak joghatóságonként változnak, és magukban foglalják a Társaság székhelyének (címének) biztosítását, a rezidens ügynök biztosítását, valamint az összes dokumentumot, hogy a Társaság az első naptól kezdve teljes mértékben működőképes lehessen. nyilvántartásba vétel, nevezetesen: a helyi nyilvántartás által kiállított alapító okirat; az állapotok; az igazgató kinevezésével és a részvények kiosztásával kapcsolatos határozat és a részvényigazolás (ok).

Az éves díj egy átalánydíj, amelyet a Társaság regisztrációja vagy megújítása után évente kell megfizetni. Ezek magukban foglalják a Társaság fenntartását a joghatóság helyi törvényeivel összhangban, valamint a székhely megújítását, a bejegyzett ügynököt és az érintett joghatóság kormányzati díjait. Ezek a díjak nem téríthetők vissza.

Az Ügyfél a FIDULINK-val szemben köteles fizetni minden egyéb adót, például kormányzati adókat, vámokat, adókat és egyéb kifizetéseket harmadik feleknek, valamint az igazgatók vagy megbízott részvényesek díjait és transzferdíjait, ideértve a folyósításokat minden kisebb igazolható költség.

Az Ügyfél elismeri a FIDULINK jogát az éves díjak felülvizsgálatára. A díjszerkezet bármilyen változásáról legalább egy hónappal a szolgáltatások megkezdése előtt értesíteni kell az Ügyfelet arról az időszakról, amelyre a díjak vonatkoznak. Az Ügyfél a FIDULINK-nek járó díjakat a nevére kiállított érvényes Visa vagy MasterCard hitelkártyával vagy banki átutalással fizetheti. Azok az ügyfelek, akik fizetőeszközként továbbítják a hitelkártya (vagy hasonló eszköz) adatait a FIDULINK-nak, elfogadják, hogy a FIDULINK hitelkártyáján a költségek és / vagy kiadások, adók, vámok teljes összegét számlázza. A szolgáltatással kapcsolatos FIDULINK, valamint minden egyéb igazolható kifizetés vagy csekély költség. Az Ügyfél elfogadja továbbá, hogy a FIDULINK a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi irányelvek szerint rögzítheti és felhasználhatja a kártya adatait.

 

A KÁRTYÁJÚ FIZETÉS KÜLÖNLEGES Feltételei

8.3. Ha az éves díj megfizetése esedékes és esedékes annak ellenére, hogy a FIDULINK rendszeresen számlázott, és ésszerű erőfeszítéseket tett az Ügyfél értesítésére az ilyen jogsértésről, az Ügyfél beleegyezik, hogy a FIDULINK terhelheti az Ügyfél (betéti vagy hitelkártyáját). minden ilyen ki nem fizetett összeg, beleértve a társaság jó regisztrációjának helyreállítása érdekében kiszabott büntetést vagy bírságot.

Ebben az esetben az Ügyfél elfogadja továbbá, hogy a FIDULINK-nak a terhelési naptól számított 60 nap áll rendelkezésére az Ügyfél társaságával kapcsolatos éves regisztrációs díjak megfizetésére, és hogy a regisztrációs kötbérként terhelt minden összeg magában foglalja a a 60 napos várakozási idővel kapcsolatos esetleges további büntetési összeg.

8.4. A MEGHATÁROZATÁBAN, AMELYEN HARMADIK FÉL KÁRTYA-KIFIZETÉST teljesít az ÜGYFÉL KÖZÖTT, AZ ÜGYFÉL garantálja, hogy a Kártyabirtokos hozzájárult a kifizetéshez, valamint a kártya használatához és a kártya adatainak feldolgozásához. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI POLITIKA. AZ ÜGYFÉL KÖTELEZŐ, HOGY A TULAJDONOSTÓL ALKALMAZHATÓ, ÉS ALKALMAZHATJA A TULAJDONOS KÖZLEMÉNYÉT, AMELYEN TERÜLETEN ELÉRHETŐ MINTA >>.

 

Bankszámla nyitása

8.5. Az Ügyfél egyösszeggel tartozik a FIDULINK-nak a bankszámla nyitásával kapcsolatos szolgáltatásainak nyújtásáért. Ezek az adminisztrációs díjak előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatók. Az adminisztrációs díjakat euróban (EUR) fejezik ki. Az Ügyfélnek meg kell fizetnie az adminisztrációs díjakat, mielőtt a FIDULINK megkezdi a szolgáltatás teljesítését. Az Ügyfél az adminisztrációs díjakat érvényes Visa vagy MasterCard hitelkártyával és nevén, vagy banki átutalással fizetheti a FIDULINK-nak. Azok az ügyfelek, akik fizetőeszközként továbbítják a hitelkártya adatait a FIDULINK-nak, elfogadják, hogy a FIDULINK a futárszolgálat költségei mellett számlázza hitelkártyáján a választott számla adminisztrációs díjának teljes összegét. ha kérik.

 

Igazgató kinevezése

8.6. Az Ügyfél igazolja, hogy a FIDULINK-hez benyújtott megrendelőlap alapján a vállalat igazgatójává kinevezendő személyek, akik még nem írták alá a megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozatot, valóban hozzájárultak igazgatói megbízatásukra a társaság bejegyzésének idején, és hogy minden igazgatónak kinevezett természetes személy betöltötte a 18. életévét.

 

Egyéb közreműködő szolgáltatások

8.7. Az Ügyfél vissza nem térítendő összeggel tartozik a FIDULINK-nak a harmadik fél szolgáltatóival való kapcsolattartással vagy az ilyen szolgáltatások igénybevételéhez harmadik féltől származó szolgáltatásokkal kapcsolatos szolgáltatásainak nyújtásáért. Ezt az összeget kizárólag a FIDULINK költségeinek fedezésére szedjük. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a FIDULINK nem lesz fél az Ügyfél és a harmadik fél szolgáltatója között létrejött szerződéses viszonyban. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a FIDULINK valószínűleg üzleti bevezetési prémiumot kap a harmadik fél szolgáltatójától, amennyiben az Ügyfél elfogadja az Ügyfelet, és az Ügyfél kifejezetten lemond az ilyen próba újrafeldolgozásának igényéről.

 1. Kommunikáció és utasítások

Az Ügyfél és a FIDULINK küldhet egymásnak utasításokat, értesítéseket, dokumentumokat vagy bármilyen más kommunikációt levélben, e-mailben, a dedikált FIDULINK internetes portálon keresztül vagy faxon, SUBJECT, amelyet a FIDULINK küldhet e-mailben csatolt költség- vagy díjjelentések. Az Ügyfélnek és a FIDULINK-nak minden utasítást, értesítést, dokumentumot vagy bármilyen más kommunikációt bizonyítékként kell megőriznie. A FIDULINK-nak szánt összes kommunikációt a székhelyére vagy bármely más címre küldjük, amelyet a FIDULINK bármikor írásban értesített az Ügyféllel, és az Ügyfélnek szánt összes kommunikációt a címére vagy az Ügyfél kivételével bármely más címre küldjük. mindig írásban értesíti a FIDULINK-ot, beleértve a poste restante utasítást, amelyet írásban kell jóváhagyni. Mivel a FIDULINK-nak mindenkor képesnek kell lennie kapcsolatba lépni az Ügyféllel, ha szükséges, az Ügyfél vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja a FIDULINK-ot, ha megváltoztatja címét, e-mail címét vagy telefon / fax számát. Abban az esetben, ha az Ügyfél meg akarja szüntetni az összes FIDULINK szolgáltatást egy adott vállalat vagy több vállalat számára, az e-mailben küldött felmondási értesítést a info@fidulink.com .

 1. Adatfeldolgozás és védelem

10.1. A FIDULINK olyan személyes adatokat fog feldolgozni, amelyek az Általános Adatvédelmi Rendelet (RGPD / GDPR) meghatározása szerint, amely magában foglal minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információt, amelyet „érintettnek” is neveznek. Azonosítható természetes személy az a személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különösen olyan azonosítóra hivatkozva, mint név, azonosító szám, helyadatok, kapcsolati azonosító, vagy egy vagy több, a e természetes személy fiziognómiai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

Az adatfeldolgozás minden olyan műveletet vagy műveletek együttesét, amelyet automatizált vagy manuális személyes adatokkal végeznek, például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, helyreállítás, konzultáció, adaptáció vagy módosítás, felhasználás, továbbítás, továbbítás, terjesztés, törlés vagy megsemmisítés útján történő kommunikáció, valamint az adatok szolgáltatása, elrendezése vagy kombinálása, korlátozása vagy törlés.

A személyes adatok címzettjei közé tartoznak a FIDULINK csoport alvállalkozóként vagy kisegítőként tevékenykedő vállalatai, a szolgáltatásokkal kapcsolatos joghatósági területeken lakó ügynökök, informatikai és telekommunikációs szolgáltatóink, egyéb harmadik fél szolgáltatók, beleértve azokat a bankokat is, amelyeknél az Ügyfél kapcsolatban áll kifejezetten kívánják bemutatni a társaságok nyilvános nyilvántartásait vagy a jogi hatóságokat. Ezeket a közzétételeket a GDPR-nek megfelelően fogjuk megtenni, és a harmadik felekkel fennálló kapcsolataink szerződéses jellegűek lesznek, amellyel mindkét fél aláveti magát a GDPR-nek, például a titoktartási kötelezettségnek mindazok számára, akik az érintettek személyes adatait feldolgozzák.

Az ismerje meg az ügyfelét („KYC”) kötelezettségeinek teljesítése és a szolgáltatások megfelelő nyújtásának biztosítása érdekében a feldolgozott adatok tartalmazzák az Ügyfél adatait, például utó- és vezetékneveket, nemzetiséget, születési dátumot , lakóhelyének és tartózkodási címének, útlevélszámának, útlevelének érvényességi dátumának és azonosítható személyek elérhetőségének, valamint az ezeket a személyes adatokat megerősítő igazoló dokumentumokat és az Ügyfél szolgáltatásokkal kapcsolatos utasításait.

Az Ügyfél köteles a szerződéses viszony teljes időtartama alatt naprakészen tartani személyes adatait a FIDULINK-nál, és naprakészségre vonatkozó kötelezettségével összefüggésben benyújtani minden igazoló dokumentumot a FIDULINK által előírt formanyomtatványokon.

10.2. A FIDULINK csoport vállalatai vagy a rezidens ügynök valószínűleg alvállalkozóként dolgozzák fel a személyes adatokat a FIDULINK nevében, amely adott esetben továbbra is az adatkezelő marad. Az adatvédelmi irányelvünkben további információk találhatók azokról a felekről, akikkel megosztjuk az adatokat.

10.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy további információkat szerezhet a FIDULINK kapcsolatfelvételével vagy e-mail küldésével info@fidulink.com . Minden kommunikáció angol nyelven zajlik. Bármely más nyelvet a FIDULINK használhat saját belátása szerint, csak az Ügyfél jóvoltából.

10.4. Az Ügyfél értesül arról, hogy joga van visszavonni a hozzájárulást. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, és a feldolgozás folytatásának jogszerűségét sem, ha a feldolgozást indokoló egyéb ok, például a jogi kötelezettségek teljesítése fennáll.

Az Ügyfél garantálja a FIDULINK-nak, hogy minden olyan harmadik fél teljes körű hozzájárulását megszerezte, akinek személyes adatait az Ügyfél továbbította a FIDULINK-nak, és hogy ez a beleegyezés kiterjed a az érintett harmadik fél a szolgáltatás nyújtása vagy a prudenciális kötelezettségek teljesítése miatt.

10.5. A FIDULINK-nek, annak igazgatóinak, alkalmazottainak vagy ügynökeinek bizalmasan kell kezelniük az adatokat. Minden biztonsági óvintézkedés ellenére az adatokat, beleértve az e-mailes kommunikációt és a személyes pénzügyi adatokat, illetéktelen harmadik felek megtekinthetik az Ügyfél és a FIDULINK közötti átvitel során. A FIDULINK-szal való kommunikáció céljából az Ügyfélnek megkövetelhetik harmadik felek által gyártott szoftverek használatát, beleértve, de nem kizárólag, a böngésző szoftverét, amely támogatja a FIDULINK által használt protokollal kompatibilis adatbiztonsági protokollt. .

10.6. Az e klauzulával összefüggésben nyújtott információk az adatvédelem részleges bemutatását jelentik. Ezt részletesebben az erre a linkre elérhető adatvédelmi irányelvünkben fejtjük ki.

 1. Jogképesség

Az Ügyfél viseli a személyéhez, ügyvédjeihez vagy más harmadik felekhez kapcsolódó jogképtelenségből eredő esetleges előítéletek kockázatát, kivéve, ha ezt a képtelenséget írásban közölték a FIDULINK-szal.

 1. responsabilité

12.1. Bármely konkrét rendelkezés sérelme nélkül, a FIDULINK, annak igazgatói, alkalmazottai vagy ügynökei hibájából vagy mulasztásából eredő károkat az Ügyfélnek kell viselnie, kivéve, ha a FIDULINK, annak igazgatói, alkalmazottai vagy ügynökei nem '' súlyos gondatlanságot, csalást vagy bármilyen más felelősséget követett el, amelyet az alkalmazandó jogszabályok nem zárhatnak ki. A FIDULINK nem felelős semmilyen kárért, amelyet a személyzet, a vezetés vagy a letétkezelő mechanikai meghibásodása, sztrájkja, késedelme vagy bármilyen meghibásodása okoz a feladataik ellátása során. .

12.2. Bármely más személy, rendszer, intézmény vagy fizetési infrastruktúra hibájából, meghibásodásából, gondatlanságából, cselekedetéből vagy mulasztásából eredő vagy közvetlenül vagy közvetve okozott kár az Ügyfelet terheli.

12.3. A FIDULINK nem tehető felelőssé, ha a kiegészítő szolgáltatások nem valósíthatók meg. A FIDULINK felelőssége a Kiegészítő Szolgáltatások tekintetében szigorúan leányvállalatainak vagy bármely más harmadik félnek a kiválasztására, instrukcióira és felügyeletére korlátozódik.

12.4. A postai szolgáltatások, a távíró, a telex, a fax, a telefon és más kommunikációs eszközök vagy szállítóeszközök használatából eredő bármilyen kár, különösen késésekből, félreértésekből, romlásokból eredő károk, Harmadik fél által elkövetett bántalmazás vagy a másolatok másolása az Ügyfél felelőssége, kivéve, ha a FIDULINK súlyos gondatlanságot követett el.

12.5. A FIDULINK nem tehető felelőssé a Szerződésben előírt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges kommunikációs eszközök egyikének meghibásodása, vagy a Szerződésben előírt szolgáltatások keretében kapott levél vagy hívás esetén. A FIDULINK nem vállal felelősséget az utasítások használatából vagy faxolásából eredő veszteségekért vagy károkért, beleértve azokat az eseteket is, amikor az átvitel nem sikerült, hiányos vagy elveszett.

12.6. A bankszámla nyitásának konkrét esetben a FIDULINK harmadik félként jár el a Bank és az Ügyfél viszonyában. Következésképpen a FIDULINK semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a Bank és az Ügyfél közötti kapcsolatokért. A FIDULINK nem rendelkezik cselekvési hatáskörrel, és nem állítja, hogy a Bank alkalmazottjaként, képviselőjeként vagy a bank vezetésének tagjaként járna el és / vagy a nevében aláírna, vagy bármilyen felelősséget vállalna a banknál. a bank neve.

 1. A szolgáltatások időtartama, megszüntetése és felfüggesztése

Általában

13.1. Bármely Szerződés a megadott időtartamra szól, és ezt követően automatikusan megújul az egymást követő időszakokra, amelyek megegyeznek az eredeti futamidő hosszával. Minden egyéb szempontból bármely Szerződés automatikusan megújul, ugyanazon feltételek mellett. A FIDULINK vagy az Ügyfél felmondhat bármely Szerződést az ott említett időtartamra, vagy bármely meghosszabbítás vagy megújítási időszak végére, legalább két hónapos írásbeli felmondással a másik fél felé. A felmondás nem érinti a felek bármely jogát vagy kötelezettségét, amelyek a felmondás előtt, illetve a felmondás előtt elkövetett cselekmény vagy mulasztás vonatkozásában merülnek fel. Fenntartják az azonnali felmondás jogát az igazságos okból.

13.2. Abban az esetben, ha az Ügyfél megsérti az alkalmazandó törvényeket vagy jelen Általános Szerződési Feltételeket, a FIDULINK bármely szerződést azonnali hatállyal felmondhat, beleértve a FIDULINK-hez kapcsolt vállalatok vagy harmadik felek által nyújtott kiegészítő szolgáltatásokról szóló szerződést is. Ilyen esetben az Ügyfélnek meg kell tennie az összes szükséges intézkedést a Társaságnál az ilyen megszűnést követően megüresedő pozíciók pótlására, és kifejezetten egyetértés van abban, hogy a FIDULINK nem tehető felelőssé az ilyen azonnali felmondást követő károkért.

Társaság alapítása és vezetése

13.3. A Társaság működésére vonatkozó bármely szerződés teljes évre érvényes. Abban az esetben, ha az Ügyfél felmondja a szerződést, vagy azt kéri a FIDULINK-től, hogy a Társaság irányítását átruházza egy másik ügynökre vagy vállalati szolgáltatóra, vagy hogy felszámolja a vállalatot, a FIDULINK addig nem adja át vagy felszámolja a Társaságot, amíg fennálló kifizetések, minden költség és / vagy díj (ideértve, de nem kizárólagosan, az állami adókat, vámokat, adókat és egyéb kifizetéseket harmadik feleknek, valamint az igazgatókkal vagy megbízott részvényesekkel kapcsolatos díjakat és 750,00 € átutalási díjat) teljes egészében megfizették.

Amint a Társaságot bejegyezték és bejegyezték a megfelelő joghatóságba, az Ügyfél vállalja, hogy aláírja az ügynöki szerződést. Ennek hiányában a FIDULINK fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Társaságra vonatkozó társadalmi dokumentumok továbbítását az Ügyfél részére, mindaddig, amíg a fent említett megbízási szerződést az Ügyfél nem írja alá.

Az Ügyfél az alapítási díj teljes összegét megtéríti, csökkentve a futárköltségeket, ha a következő három feltétel teljesül: (i) a FIDULINK nem képes Társaságot létrehozni az Ügyfél számára, és (ii) a FIDULINK megkapta az összes az Ügyfél által megfelelően kitöltött szükséges dokumentumok, ideértve az Ügyfél érvényes személyazonosító okmányának másolatát, amelyet a svájci bankok kellő gondosságáról szóló egyezmény külön utasításainak megfelelően hitelesítettek, valamint az Ügynökségtől kért dokumentumokat. A FIDULINK által készített ügyfél, például a 3 hónapnál nem régebbi közüzemi számlák, önéletrajz és egy banktól kapott referencia levél ÉS (iii) a költségtérítés iránti kérelmet a kézhezvételtől számított 60 napon belül nyújtják be. az alkotmány költségeinek az Ügyfél általi megfizetése.

Bankszámla nyitása

13.4. A szolgáltatás a számla Bank általi megnyitásával ér véget, és ezt követően minden kapcsolat létrejön az Ügyfél és a Bank között.

Bármely Ügyfél dönthet úgy, hogy a bankszámla-nyitási kérelmétől számított 3 naptári napon belül visszavonja kérését. Az Ügyfél teljes összegben visszatéríti a telepítési díjat, csökkentve a futárköltségeket, ha az alábbi három feltétel teljesül: (i) A Bank a FIDULINK segítségével nem képes megnyitni az Ügyfélnek egy számlát ÉS (ii) a FIDULINK vagy a Bank megkapta az Ügyfél által megfelelően kitöltött összes szükséges dokumentumot, beleértve az Ügyfél érvényes személyazonosító okmányának másolatát, amelyet hitelesítettek a Szerződés pontos utasításainak megfelelően a a svájci bankok átvilágítási kötelezettsége és a FIDULINK által az Ügyféltől kért bármely dokumentum, például, de nem kizárólag, hitelkártya-számlakivonatok, közüzemi számlák, munkaszerződés, alapító okirat vagy „az alapok gazdasági eredetének egyéb igazolása. Ez az egyetlen eset, amikor visszatérítést kínálnak. Bármilyen okból nem kerül visszatérítésre, ha az ügyfél úgy dönt, hogy 3 naptári nap elteltével törli a kérését.

Visszatérítés módja

13.5. Bármilyen visszatérítés csak ugyanazzal a fizetési móddal hajtható végre, mint amelyet a FIDULINK felé történő fizetéshez használtak.

 1. Oszthatóság

Ha az itt található valamelyik záradék bármely írott törvény alapján azzá válik vagy válhat, vagy egy bíróság, közigazgatási szerv vagy bármely illetékes bíróság jogellenesnek, érvénytelennek, tiltottnak vagy végrehajthatatlannak tartja, akkor az ilyen záradék működésképtelennek tekintendő. jogellenesség, semmisség, érvénytelenség, tiltás vagy alkalmazhatatlanság mértékéig. A többi záradék érvényben marad.

 1. Feladat

Szolgáltatásainak teljesítése érdekében a FIDULINK fenntartja a jogot, hogy alvállalkozókat vegyen fel, akik a fennhatósága alá tartoznak. Az Ügyfél Szerződésből eredő jogai és kötelezettségei csak a FIDULINK írásbeli hozzájárulásával ruházhatók át harmadik felekre.

 1. Az alkalmazandó jog és a joghatóság helye

Ezt a megállapodást az Egyesült Királyság törvényei szerint irányítják és hozzák létre. A felek között a Szerződéssel kapcsolatban felmerülő bármely nézeteltérés, ideértve annak megkötésével, érvényességével vagy felmondásával kapcsolatos kérdéseket is, az angliai bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.

 


 

 • Monaco : +33 (0) 9 70 44 40 47
 • Anglia : +44 (0) 20 32 89 59 99
 • Észtország : + 372 602 7197
 • USA : +1 302 803 5842
 • Mexikó: + 52 55 8526 1059
 • Írország: + 353 1 437 8587
 • Szingapúr: + 65 3159 3490
 • Hong Kong: + 852 8199 0890
 • Kanada: + 1 514 612 84 89
 • Brazília: + 55 61 4042 1508
 • Belgium: + 32 460 21 63 26
 • Görögország: + 30 21 1198 92 00
 • Litvánia: + 370 661 02542
 • Luxemburg: + 352 28 80 49 96

 

Ossza meg ezt
Küldjön egy e-mailt
szoros csúszka