Adatvédelmi irányelvek

Ez az alkalmazás gyűjt néhány személyes adatot a Felhasználóitól.

Összegzés

A következő célokra és a következő szolgáltatások igénybevételével gyűjtött személyes adatok:

Hozzáférés harmadik fél szolgáltatásainak számláihoz

Hozzáférés a Facebook-fiókhoz

Engedélyek: Az alkalmazás regisztrációjában a Tetszik és a Falon való közzététel lehetőség

Hozzáférés a Twitter-fiókhoz

Személyes adatok: Az alkalmazás regisztrációjában és különféle adattípusokban

Tartalom megjegyzés

Disqus

Személyes adatok: Cookie-k és használati adatok

Interakció külső közösségi hálózatokkal és platformokkal

Facebook Like gomb, közösségi widgetek

Személyes adatok: Cookie, használati adatok, profiladatok

Teljes szabályzat

Adatkezelő és Tulajdonos

Összegyűjtött adatok típusai

Az Alkalmazás által önmagában vagy harmadik feleken keresztül gyűjtött személyes adatok típusai között vannak: Cookie-k és használati adatok.

Az összegyűjtött egyéb személyes adatok leírhatók a jelen adatvédelmi irányelv más szakaszaiban, vagy az adatgyűjtéssel összefüggésben külön magyarázó szöveggel.

A Személyes adatokat a Felhasználó szabadon megadhatja, vagy az alkalmazás használatakor automatikusan összegyűjtheti.

A sütik - vagy más nyomkövető eszközök - bármilyen használata az Alkalmazás által vagy az ezen alkalmazás által használt harmadik fél szolgáltatásainak tulajdonosai által, hacsak másként nem jelezzük, a Felhasználók azonosítását és preferenciáik emlékezetét szolgálja, kizárólag az a felhasználó.

Bizonyos Személyes adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teheti az Alkalmazás szolgáltatásainak nyújtását.

A Felhasználó felelősséget vállal az ezen alkalmazáson keresztül közzétett vagy megosztott harmadik felek személyes adataiért, és kijelenti, hogy joga van azok közlésére vagy terjesztésére, ezáltal felmentve az Adatkezelőt minden felelősség alól.

Az Adatok feldolgozásának módja és helye

A feldolgozás módszerei

Az Adatkezelő a Felhasználók Adatait megfelelő módon dolgozza fel, és megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket az adatok jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, módosításának vagy illetéktelen megsemmisítésének megakadályozása érdekében.

Az adatfeldolgozás számítógépek és / vagy informatikai eszközökkel történik, szigorúan a megjelölt célokhoz kapcsolódó szervezeti eljárások és módok szerint. Az Adatkezelő mellett bizonyos esetekben az adatok hozzáférhetők lehetnek bizonyos típusú, a webhely üzemeltetésével (adminisztráció, értékesítés, marketing, jogi, rendszeradminisztráció) felelős személyek vagy külső felek (például harmadik felek) számára szükség esetén a Tulajdonos által adatfeldolgozóként kinevezett fél műszaki szolgáltatók, levélszolgáltatók, tárhelyszolgáltatók, informatikai cégek, kommunikációs ügynökségek). Ezen részek frissített listája bármikor kérhető az Adatkezelőtől.

Hely

Az adatokat az Adatkezelő működő irodáiban és minden más olyan helyen kezeljük, ahol az adatkezelésben érintett felek találhatók. További információkért kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz.

Késleltetési idő

Az Adatokat a Felhasználó által kért szolgáltatás nyújtásához szükséges ideig, vagy a jelen dokumentumban felvázolt célok szerint tárolják, és a Felhasználó mindig kérheti az Adatkezelőtől az adatok felfüggesztését vagy eltávolítását.

Az összegyűjtött adatok felhasználása

A Felhasználóra vonatkozó adatokat azért gyűjtik, hogy lehetővé tegye az alkalmazás számára szolgáltatásainak nyújtását, valamint a következő célokból: Hozzáférés harmadik fél szolgáltatásainak fiókjaihoz, Felhasználó létrehozása az alkalmazásprofilban, Tartalom megjegyzés és kölcsönhatás külső közösségi hálózatokkal és platformokkal .

Az egyes célokra használt személyes adatokat a jelen dokumentum külön szakaszai ismertetik.

Az alkalmazás által kért Facebook-engedélyek

Ez az alkalmazás kérhet bizonyos Facebook-engedélyeket, amelyek lehetővé teszik, hogy műveleteket hajtson végre a Felhasználó Facebook-fiókjával, és információkat nyerjen belőle, beleértve a személyes adatokat is.

A következő engedélyekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Facebook engedélyek dokumentációját (https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/) és a Facebook adatvédelmi irányelveit (https://www.facebook.com/about / privacy /).

A kért engedélyek a következők:

Alapinformációk

Alapértelmezés szerint ez magában foglal bizonyos felhasználókat"s Adatok, például azonosító, név, kép, nem és azok területi beállításai. A Felhasználó bizonyos kapcsolatai, például a Barátok is elérhetők. Ha a felhasználó többet készített nyilvános adatairól, akkor több információ lesz elérhető.

Kedvencek

Hozzáférést biztosít a felhasználó által kedvelt összes oldal listájához.

Közzététel a Falnak

Lehetővé teszi az alkalmazás számára, hogy tartalmat, megjegyzéseket és tetszéseket tegyen közzé a felhasználó adatfolyamában és a felhasználó ismerőseinek adatfolyamain.

Részletes információk a személyes adatok feldolgozásáról

A személyes adatokat a következő célokra gyűjtik és a következő szolgáltatások igénybevételével:

Hozzáférés harmadik fél szolgáltatásainak számláihoz

Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik ennek az alkalmazásnak, hogy hozzáférjen az Ön fiókjából származó adatokhoz egy harmadik fél szolgáltatásain keresztül, és végezzen vele műveleteket.

Ezek a szolgáltatások nem aktiválódnak automatikusan, de a felhasználó kifejezett engedélyét igénylik.

Hozzáférés a Facebook-fiókhoz (ez az alkalmazás)

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az alkalmazás csatlakozzon a Felhasználó fiókjához a Facebook közösségi hálózaton, amelyet a Facebook Inc. biztosít.

Kért engedélyek: Kedvelések és közzététel a falon.

A feldolgozás helye: USA Adatvédelmi irányelvek https://www.facebook.com/policy.php

Hozzáférés a Twitter-fiókhoz (ez az alkalmazás)

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az alkalmazás csatlakozzon a felhasználó fiókjához a Twitter közösségi hálózaton, amelyet a Twitter Inc. szolgáltat.

Gyűjtött személyes adatok: Különböző típusú adatok.

A feldolgozás helye: USA Adatvédelmi irányelvek http://twitter.com/privacy

Tartalom megjegyzés

A tartalom-hozzászólási szolgáltatások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy megjegyzéseket tegyenek és közzétegyenek az alkalmazás tartalmáról.

A Tulajdonos által választott beállításoktól függően a felhasználók névtelen megjegyzéseket is tehetnek. Ha a Felhasználó által megadott személyes adatok között szerepel egy e-mail cím, akkor az felhasználható arra, hogy értesítéseket küldjön az azonos tartalmú megjegyzésekről. A felhasználók felelősek saját megjegyzéseik tartalmáért.

Ha harmadik fél által biztosított tartalom-megjegyzés-szolgáltatás telepítve van, akkor is gyűjthet webes forgalmi adatokat azokhoz az oldalakhoz, amelyekre a megjegyzés-szolgáltatás telepítve van, még akkor is, ha a felhasználók nem használják a tartalom-megjegyzés-szolgáltatást.

Disqus

A Disqus egy tartalomkommentáló szolgáltatás, amelyet a Big Heads Labs Inc. nyújt.

Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.

A feldolgozás helye: USA Adatvédelmi irányelvek http://docs.disqus.com/help/30/

Interakció külső közösségi hálózatokkal és platformokkal

Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik a közösségi hálózatokkal vagy más külső platformokkal való interakciót közvetlenül az alkalmazás oldalairól.

Az alkalmazással megszerzett interakciókat és információkat mindig a felhasználónak kell alávetni"s adatvédelmi beállításai az egyes közösségi hálózatokhoz.

Ha a közösségi hálózatokkal való interakciót lehetővé tevő szolgáltatás telepítve van, akkor is gyűjthet forgalmi adatokat azokhoz az oldalakhoz, amelyekre a szolgáltatás telepítve van, még akkor is, ha a felhasználók nem használják.

Facebook Like gomb és közösségi widgetek (Facebook)

A Facebook Like gomb és a közösségi widgetek olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a Facebook Inc. által biztosított Facebook közösségi hálózattal való interakciót.

Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.

A feldolgozás helye: USA Adatvédelmi irányelvek http://www.facebook.com/privacy/explanation.php

További információk az adatgyűjtésről és -feldolgozásról

Jogi eljárás

A Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő, a bíróságon, vagy az Alkalmazás vagy a kapcsolódó szolgáltatások helytelen használatából eredő esetleges jogi lépésekhez vezető szakaszokban felhasználhatja jogi célokra.

A Felhasználó tisztában van azzal a ténnyel, hogy az Adatkezelőtől a hatóságok kérésére személyes adatok nyilvánosságra hozatalára lehet szükség.

További információk a felhasználó személyes adatairól

A jelen adatvédelmi irányelvekben foglalt információk mellett az Alkalmazás további és kontextusbeli információkat nyújthat a Felhasználónak az egyes szolgáltatásokra, illetve a személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására vonatkozó kérésre.

Rendszernaplók és karbantartás

Üzemeltetési és karbantartási célokból ez az alkalmazás és bármely harmadik fél szolgáltatása olyan fájlokat gyűjthet, amelyek rögzítik az alkalmazással való kölcsönhatást (rendszernaplók), vagy más személyes adatokat (például IP-címet) használnak fel erre a célra.

A jelen irányelvben nem szereplő információk

A személyes adatok gyűjtésével vagy kezelésével kapcsolatban további részletek bármikor kérhetők az Adatkezelőtől. Kérjük, olvassa el a dokumentum elején található elérhetőségeket.

A felhasználók jogai

A felhasználóknak bármikor joguk van tudni, hogy személyes adataikat tárolták-e, és konzultálhatnak az Adatkezelővel tartalmuk és eredetük megismerése, pontosságuk ellenőrzése, illetve kiegészítésük, törlésük, frissítésük vagy javításuk kérése érdekében , vagy anonim formátumúvá történő átalakításukért, vagy a törvény megsértésével tárolt adatok blokkolásáért, valamint minden jogos okból történő ellenzésükért. A kéréseket az Adatkezelőhöz kell eljuttatni a fent megadott elérhetőségeken.

Ez az alkalmazás nem támogatja "Do Not Trackkérelmeket.

Annak megállapítása, hogy az általa igénybe vett bármely harmadik fél szolgáltatása tiszteletben tartja-e a "Do Not Trackkéréseket, kérjük, olvassa el adatvédelmi irányelveiket.

Változások a jelen adatvédelmi politika

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa ezt az adatvédelmi irányelvet, erről az oldalon értesítve Felhasználóit. Erősen ajánlott gyakran ellenőrizni ezt az oldalt, utalva az alul felsorolt ​​utolsó módosítás dátumára. Ha egy Felhasználó kifogást emel az Irányelv bármely módosítása ellen, a Felhasználónak le kell állítania az Alkalmazás használatát, és kérheti az Adatkezelőtől a Személyes adatok törlését. Eltérő rendelkezés hiányában az akkor hatályos adatvédelmi irányelv az Adatkezelő Felhasználókkal kapcsolatos összes személyes adatára vonatkozik.

Információk az Alkalmazásaink használatából 

Amikor Ön használja mobilalkalmazásainkat, bizonyos információkat gyűjthetünk az ezen irányelvben máshol leírt információk mellett. Például információkat gyűjthetünk az Ön által használt eszköz típusáról és operációs rendszeréről. Megkérdezhetjük, ha push értesítéseket szeretne kapni a fiókjában végzett tevékenységekről. Ha Ön engedélyezte ezeket az értesítéseket, és nem akarja tovább kapni őket, akkor az operációs rendszeren keresztül kikapcsolhatja őket. Kérhetünk, hozzáférhetünk vagy nyomon követhetjük a helyalapú információkat a mobilkészülékéről, hogy tesztelhesse a Szolgáltatások által kínált helyalapú szolgáltatásokat, vagy hogy az Ön tartózkodási helye alapján célzott leküldéses értesítéseket kapjon. Ha úgy döntött, hogy megosztja ezeket a helyalapú információkat,  és már nem akarja megosztani őket, kikapcsolhatja az operációs rendszeren keresztül. Használhatunk mobil elemző szoftvereket (például a crashlytics.com), hogy jobban megértsük, hogyan használják az emberek az alkalmazásunkat. Információkat gyűjthetünk arról, hogy milyen gyakran használja az alkalmazást, és egyéb teljesítményadatokat.

Fogalommeghatározások és jogi hivatkozások

Személyes adatok (vagy adatok)

A természetes személyre, jogi személyre, intézményre vagy egyesületre vonatkozó minden olyan információ, amelyet akár közvetett módon, akár bármilyen más információra hivatkozva, beleértve a személyi azonosító számot, azonosítani lehet, vagy azonosítani lehet.

Használati adatok

Az alkalmazásból (vagy az alkalmazásban alkalmazott harmadik fél szolgáltatásaitól) automatikusan gyűjtött információk, amelyek magukban foglalhatják: az alkalmazást használó felhasználók által használt számítógépek IP-címeit vagy domainneveit, az URI-címeket (egységes erőforrás-azonosító), az időt a kérelem kiszolgálóhoz történő elküldéséhez használt módszer, a válaszként kapott fájl mérete, a szerver válaszának állapotát (sikeres eredmény, hiba stb.) feltüntető számkód, a származási ország, a a böngésző és a felhasználó által használt operációs rendszer jellemzői, a látogatásonkénti különböző részletek (pl. az alkalmazás egyes oldalain töltött idő), valamint az alkalmazáson belül követett út részletei, különös tekintettel az oldalak sorrendjére az eszköz operációs rendszerével és / vagy a felhasználó informatikai környezetével kapcsolatos egyéb paraméterekről.

használó

Az Alkalmazást használó egyén, amelynek egybe kell esnie az Adatalanyval, vagy akinek engedélyével kell rendelkeznie, akire a Személyes adatok vonatkoznak.

Az adatalany

Az a jogi vagy természetes személy, akire a Személyes adatok utalnak.

Adatfeldolgozó (vagy adatfelügyelő)

Az a természetes személy, jogi személy, közigazgatás vagy bármely más szerv, egyesület vagy szervezet, amelyet az Adatkezelő felhatalmazott arra, hogy a személyes adatokat a jelen adatvédelmi irányelveknek megfelelően dolgozza fel.

Adatkezelő (vagy Tulajdonos)

Az a természetes személy, jogi személy, közigazgatás vagy bármely más szerv, egyesület vagy szervezet, akinek joga van egy másik Adatkezelővel közösen is dönteni a személyes adatok céljairól, feldolgozásának módjáról és az alkalmazott eszközökről, ideértve a az alkalmazás működésével és használatával kapcsolatos biztonsági intézkedések. Az Adatkezelő, hacsak másképp nincs meghatározva, az Alkalmazás tulajdonosa.

Ez az alkalmazás

Az a hardver vagy szoftver eszköz, amellyel a felhasználó személyes adatait összegyűjtik.

aprósütemény

A felhasználó eszközén tárolt kis adat.

Jogi információk

Értesítés az európai felhasználóknak: ez az adatvédelmi nyilatkozat az 10. cikk szerinti kötelezettségek teljesítése céljából készült. Számú EK irányelv 95. cikke. 46/2002 / EK, valamint a 58/2009 / EK irányelvvel felülvizsgált 136/XNUMX / EK irányelv cookie-kkal kapcsolatos rendelkezései alapján.

Ez az adatvédelmi irányelv kizárólag erre az alkalmazásra vonatkozik.

Lefordítja ezt az oldalt?

fidulink

SZÜKSÉGES FIDULINK DOKUMENTUMOK

A folytatáshoz adjon meg egy számot.
ÁFA mértéke
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
ÁFA hozzáadása
Az áfa eltávolítása

Nettó összeg (ÁFA nélkül)

Bruttó összeg (ÁFA-val)

Számítás a következők alapján:

Domain elérhetőségének ellenőrzése

betöltés
Kérjük, adja meg új pénzintézetének domainnevét
Kérjük, ellenőrizze, hogy Ön nem robot.

online bankkártyás fizetés fidulink online cégalapítás online vállalati fidulink létrehozása

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 26,473.09 0.48%
Ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,844.43 0.75%
póráz
Tether (USDT) $ 1.00 0.09%
BNB
BNB (BNB) $ 261.97 3.91%
usd-érme
USD érme (USDC) $ 1.00 0.08%
XRP
XRP (XRP) $ 0.5217 1.34%
tét-éter
Staked Ether (STETH) olvasása $ 1,841.74 0.80%
Cardano
Cardano (ADA) $ 0.326832 3.33%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.068092 0.17%
Solana
Bal (BAL) $ 18.74 5.55%
matic-hálózat
Sokszög (MATIC) $ 0.779739 1.71%
tron
TRON (TRX) $ 0.077746 0.54%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 87.94 1.85%
polkadot
Pöttyös (DOT) $ 5.01 2.21%
binance usd
Binance USD (BUSD) $ 1.00 0.03%
lavina-2
Lavina (AVAX) $ 13.93 3.26%
Shiba inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000008 0.07%
gyerünk
Gyerünk gyerünk) $ 0.999802 0.03%
becsomagolt-bitcoin
Becsomagolt Bitcoin (WBTC) $ 26,551.11 0.16%
kicserélni
Unswap (UNI) $ 4.62 2.09%
leo jelző
LEO token (LEO) $ 3.51 0.23%
láncszem
Láncszem (LINK) $ 5.98 1.76%
világegyetem
Cosmos Hub (ATOM) $ 9.54 4.21%
OKB
OKB (OKB) $ 44.50 1.41%
monero
Monero (XMR) $ 144.88 0.55%
a nyílt hálózat
Toncoin (TON) $ 1.65 0.09%
ethereum klasszikus
Ethereum Classic (ETC) $ 16.97 1.06%
csillag-
Stellar (XLM) $ 0.087135 2.08%
Bitcoin-pénztári
Bitcoin Cash (BCH) $ 111.78 0.09%
igaz usd
TrueUSD (TUSD) $ 1.00 0.05%
read-dao
DAO (LDO) olvasása $ 2.18 7.07%
internet-számítógép
Internet számítógép (ICP) $ 4.16 3.22%
fájlérmék
Filecoin (FIL) $ 4.13 3.69%
kvantum-hálózat
Mennyiség (QNT) $ 111.31 3.98%
crypto-com-lánc
Kronos (CRO) $ 0.059499 0.32%
elfér
Aptos (APT) $ 7.76 2.90%
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.048511 1.43%
választottbíróság
Arbitrázs (ARB) $ 1.13 2.33%
vechain
VeChain (VET) $ 0.017816 3.34%
közel
NEAR protokoll (NEAR) $ 1.42 3.66%
Apecoin
Apecoin (Ape) $ 2.91 1.46%
a-gráf
A grafikon (GRT) $ 0.113681 1.66%
standard paxos
Pax dollár (USDP) $ 1.00 0.31%
kifejezés
Frax (FRAX) $ 0.999861 0.06%
eos
EOS (EOS) $ 0.888126 1.32%
rakéta-medence
Rakéta medence (RPL) $ 47.49 1.66%
a-homokozó
A homokozó (SAND) $ 0.487477 4.44%
elrond-erd-2
MultiversX (EGLD) $ 35.07 2.62%
blockstack
Verem (STX) $ 0.644254 0.14%
algorand
Algorand (VALAMI) $ 0.123295 7.07%